Notowania

PIT 2009: Ostatni dzień na PIT od pracodawcy

Do końca lutego pracodawca musi wystawić pracownikom informację o przychodach za 2009 rok.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Prebranac/Dreamstime.com)

Dziś mija termin wystawienia pracownikom informacji o przychodach za 2009 rok.

W PIT-11, który trzeba doręczyć pracownikowi oraz wysłać do urzędu skarbowego, zawiera informacje o:

* przychodach pracownika
* kosztach uzyskania przychodów
* pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
* potrąconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Na podstawie PIT-11 zatrudniony będzie później rozliczał się z urzędem skarbowym.

Jak wyliczyć przychód, koszt i podatek?

Dane do wypełnienia PIT-11 bierzemy z całorocznych list płac.

Wyliczamy sumę za wszystkie miesiące:

* - uzyskanych w ciągu roku **przychodów** ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i pracy nakładczej oraz zasiłków z [ ubezpieczenia ]( http://www.money.pl/ubezpieczenia/ ) społecznego wypłaconych przez zakład pracy

Kwoty te uwzględniamy w wartościach brutto tak, jak występowały one na liście płac. Nie doliczamy do nich świadczeń, które zwolnione są od podatku, czyli, przykładowo: ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, diet i ryczałtów.

* - przysługujących podatnikowi rocznych **kosztów uzyskania przychodu**

Dla ustalenia właściwej wartości kosztów musimy dysponować złożonym przez zatrudnionego drukiem PIT-12. W tym wniosku pracownik deklaruje, czy chce skorzystać z przewidzianych w ustawie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, czy skorzysta ze zmniejszenia przychodu o wydatki faktycznie poniesione przy dojazdach do pracy.

Jeśli pracownik wybrał tę drugą opcję, pracodawca (choć nie jest to wymagane ustawowo) dla własnego bezpieczeństwa i wygody powinien skserować okresowe bilety imienne, które są podstawą do obliczenia kosztów.

Obliczanie kosztów uzyskania

Przy wypełnianiu tej części zeznania pracodawcy mają często wątpliwości. Należy pamiętać, że przy kosztach zryczałtowanych, należą się one pracownikowi w pełnej wysokości, za każdy miesiąc, w którym uzyskał jakiekolwiek opodatkowane wynagrodzenie.

Nie liczymy więc kosztów za miesiąc, w którym pracownik miał urlop bezpłatny, ale w przypadku, gdy w tym miesiącu naliczono mu premię - koszty przysługują w pełnej wysokości.

Jeżeli zatrudniony chce zamiast z ryczałtu skorzystać z rozliczenia według imiennych biletów okresowych, ale zachował tylko część z nich - za miesiące nieudokumentowane naliczamy koszty zryczałtowane.

Istotne jest też, że bez względu na to, jaką część etatu pracował, koszty ryczałtowe przysługują mu w pełnej wysokości.

uzyskiwane przychody miesięczne roczne
z jednego stosunku pracy 111,25 zł 1 335 zł
z więcej niż jednego stosunku pracy 2002,05 zł
z jednego stosunku pracy, z tym, że zakład pracy jest położony w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania 139,06 zł 1 668,72 zł
z więcej niż jednego stosunku pracy, a zakłady pracy będą położone w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania 2 502,56
Tagi: pit 2009, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, podatki, baza wiedzy, najważniejsze, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz