Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Podatek przy zapłacie spółkom zagranicznym

0
Podziel się

Niższą stawkę można stosować tylko gdy wspólnicy spółki są rezydentami państwa, z którym mamy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatek przy zapłacie spółkom zagranicznym
(Liv Friis-larsen/Dreamstime.com)
bEioJtUB

Wypłacanie niektórych rodzajów należności do zagranicznych kontrahentów, powoduje powstanie u nich ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.

Przychody tych osób zagranicznych (fizycznych lub prawnych) mogą być wówczas opodatkowane bądź to na zasadach ogólnych lub też np. zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wys. 20 procent (podatek u źródła).

Ryczałtowa forma opodatkowania będzie miała zastosowanie w szczególności w przypadku wypłaty odsetek, tzw. należności licencyjnych oraz należności z tytułu świadczeń doradczych, księgowych badania rynku oraz reklamowych. W tym przypadku do poboru tego podatku oraz przekazania go na konto właściwego urzędu skarbowego zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. 29 ustawy o PDOF polski podmiot jako płatnik.

bEioJtUD

Przepisy w tym zakresie należy jednak stosować z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które z kolei mogą przewidywać niższą stawkę tego podatku.

Problemy ze spółką osobową

Problem jednak pojawić się może w sytuacji, gdy wypłata należności dokonywana będzie na rzecz spółki osobowej z siedzibą za granicą. Szczególną ostrożność należy zachować w związku ze stosowaniem obniżonej stawki podatku u źródła na podstawie posiadanego certyfikatu rezydencji odbiorcy.

bEioJtUJ

W niniejszym przykładzie UPO z Austrią nie będzie mogła zostać zastosowana, niezależnie od wypłaty należności do tego Państwa. Spółki osobowe (stanowiące tzw. zakład dla celów podatkowych, ang. permanent establishment) nie są bowiem w podatkach dochodowych podmiotami opodatkowania. W konsekwencji podatnikami od wypłacanej należności będą osoby fizyczne, tj. rezydenci Niemiec.

Zastosowanie zaś zredukowanej 5-procentowej stawki podatku u źródła możliwe jest wyłącznie pod warunkiem udokumentowania rezydencji podatkowej podatnika, tj. rezydentów Niemiec - uzyskanymi od nich certyfikatami rezydencji wydanymi przez niemieckie organy podatkowe. Aby więc polska spółka mogła pobrać podatek w niższej niż 20-procentowa wysokości, musi ona dysponować certyfikatami rezydencji osób fizycznych Y i Z. Żadne zaświadczenie podatkowe wydane dla Spółki B KG nie umożliwi polskiemu płatnikowi do poboru niższej stawki podatku.

Dodatkowo, jeśli powyższe certyfikaty rezydencji polska spółka uzyska tylko od części wspólników, koniecznym będzie znajomość proporcji, w jakiej dokonują oni podziału zysków. Mogą oni bowiem uzyskiwać przychód (ze źródła położonego na terytorium RP) w różnej wysokości

bEioJtUK

Niestety w praktyce polskie podmioty dokonują wypłat należności za granicę, nie będąc świadomym faktu, że ich kontrahent ma formę prawną spółki osobowej. Wówczas posiadanie certyfikatu rezydencji albo innego zaświadczenia podatkowego (np. wydanego dla celów podatku VAT) takiej spółki nie uprawnia do niepobrania podatku u źródła, albo pobrania go w niższej niż 20-procentowa, wysokości.

Autor jest doradcą podatkowym, partnerem w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy we Wrocławiu.

bEioJtVe
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)