Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Agnieszka Zawadzka
|

Podatek tylko od wzrostu kapitału podstawowego

0
Podziel się

Kapitał zapasowy spółki można natomiast podwyższyć bez zapłaty podatku PCC.

Podatek tylko od wzrostu kapitału podstawowego
(Rodrigo Galindez/CC/Flickr)
bEhWCOAB

Kapitał zapasowy spółki można natomiast podwyższyć bez zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych PCC.

Tak orzekł w interpretacji prawa podatkowego dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Podatnik, który zwrócił się o interpretację jest jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdecydował się na jej dokapitalizowanie, przy czym 99 proc. przekazywanego dodatkowego wkładu przeznaczył na kapitał zapasowy, a tylko 1 procent na kapitał podstawowy.

Jak argumentował we wniosku o interpretację: _ Jeśli cała lub znaczna część kwoty wnoszonego przez wspólnika wkładu przekazana jest na kapitał zakładowy, istnieje większe prawdopodobieństwo, że poniesienie ewentualnych strat przez Spółkę powodowałoby, iż zgromadzenie wspólników musiałoby podjąć uchwałę o dalszych losach Spółki, gdy przedmiotowe straty przekroczyłyby połowę kapitału zakładowego. W sytuacji natomiast, gdy wnoszony wkład przekazywany jest w znacznej części na kapitał zapasowy Spółki, konieczność podjęcia odpowiedniej uchwały, co do dalszego istnienia Spółki zaistnieje dopiero wtedy, gdy poniesiona przez Spółkę strata przekroczy łączną sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. _

bEhWCOAD

_ Dlatego też wniesienie większości wkładu na kapitał zapasowy Spółki, zamiast na kapitał zakładowy, spowoduje, że Spółka będzie wyposażona w kapitał niezbędny do prowadzenia działalności przy zminimalizowanym ryzyku _

Jak przy tym argumentował podatnik, taki sposób dokapitalizowania spółki powoduje, że 99 proc. wniesionych nowych wkładów nie podlega podatkowi od czynności cywilno-prawnych PCC. Podstawę opodatkowania PCC stanowi przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5 procent.

Z tą interpretacją zgodził się organ podatkowy, uznając że zwiększenie kapitału zapasowego nie występuje wśród wymienionych w ustawie o podatku od umów cywilno-prawnych. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie są opodatkowane wkłady powodujące podwyższenie kapitału zapasowego.

A zatem, podstawę opodatkowania powyższym podatkiem będzie stanowiła wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

bEhWCOAJ
bEhWCOBe
wiadomości
porady
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)