Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Podpis na fakturze - kiedy konieczny?

0
Podziel się:

Kiedyś dla ważności każdego sporządzonego dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji sprzedaży wymagany był odręczny podpis.

Podpis na fakturze - kiedy konieczny?
(damircudic/iStockphoto)

Kiedyś dla ważności sporządzonego dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji sprzedaży wymagany był odręczny podpis. Dziś taka sytuacja należy do wyjątków.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą niemalże codziennie spotykają się z fakturami. Dokumenty te stanowią podstawę rozliczeń z organami podatkowymi. Bardzo ważnym jest, aby spełniały one wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, co gwarantuje ich wiarygodność i dalsze konsekwencje w aspekcie odliczenia podatku VAT.

Mimo, że przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia jasno określają, jakie elementy muszą się znaleźć na fakturze, aby była ona ważnym dowodem księgowym kwestia ta nadal wzbudza wiele kontrowersji.

Jak już zostało wspomniane, informacje, które koniecznie muszą być zawarte na fakturze, aby stanowiła ona ważny dowód księgowy, zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów. Podatnik powinien wiedzieć, że nie ma wśród nich wzmianki, aby podpis wystawcy był wymagany.

Można zatem założyć, że faktury pozbawione odręcznego podpisu wystawcy, są poprawne w rozumieniu prawa oraz nie ma podstaw do kwestionowania ich wiarygodności, ze względu na te braki.

Owszem, kiedyś dla ważności sporządzonego dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji sprzedaży wymagany był odręczny podpis wystawiającego fakturę, jak również jego pieczątka. Należy jednakże pamiętać, że polskie prawo podatkowe w kwestii regulacji dotyczących podatku od towarów i usług jest zharmonizowane z przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że od momentu akcesji do Unii Europejskiej, Polska musiała dostosować przepisy w zakresie VAT do norm unijnych. W związku z tym, przepis ten został zniesiony w 2004 roku.

Pamiętać jednak trzeba, że od każdej reguły zdarzają się odstępstwa. Przykładem takim jest faktura VAT RR, dokumentująca nabycie towarów rolnych od rolnika ryczałtowego. W myśl artykułu 116 ustawy o podatku od towarów i usług, aby dokument ten był ważny, powinien zawierać czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/112/t34416.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/kiedy;i;w;jaki;sposob;mozna;poprawic;bledy;na;fakturze,150,0,905366.html) Kiedy i w jaki sposób można poprawić błędy na fakturze Warunkiem wiarygodności dowodów księgowych jest rzetelne ich sporządzanie, a w razie konieczności - ich niezwłoczna korekta.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/49/t35121.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/odpowiedzialnosc;przedsiebiorcy;za;bledy;ksiegowej,68,0,917828.html) Odpowiedzialność przedsiębiorcy za błędy księgowej Nie zwalnia go z tego powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych profesjonalnemu biuru rachunkowemu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/182/t74934.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/co;jest;uznawane;za;dowod;ksiegowy,106,0,880234.html) Co jest uznawane za dowód księgowy Na początku warto skupić się nad wymogami prawnymi warunkującymi traktowanie dokumentu potwierdzającego zaistniałe zdarzenie gospodarcze.
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)