Notowania

podatki
01.04.2010 18:22

Prezydent podpisał nowe ustawy podatkowe

Więcej obowiązków będą miały organy podatkowe, podatnicy z kolei - mniej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(prezydent.pl/GFDL)

*Trzy nowelizacje ustaw podatkowych przewidują nałożenie nowych obowiązków informacyjnych na organy podatkowe, przy jednoczesnym odciążeniu podatników. *

Chodzi o zmiany w Ordynacji podatkowej, ustawie o VAT oraz ustawach o CIT i PIT. Przepisy przygotowała sejmowa komisja _ Przyjazne Państwo _.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej przewiduje, że organy podatkowe, które rozpatrują odwołania podatników, będą ich informować o swoim stanowisku w ich sprawach. Zgodnie z obecnymi przepisami organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazując sprawę do organu odwoławczego musi odnieść się do przedstawionych w odwołaniu zarzutów. O swoich argumentach nie musi jednak informować strony.

Koszty zmiany dla organów podatkowych mogą wynieść około 350 tys. zł, ale dzięki niej podatnicy zaoszczędzą czas, w efekcie postępowania mogłyby ulec skróceniu. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Nowelizacja zobowiązuje organ pierwszej instancji do informowania podatnika o sposobie ustosunkowania się do zarzutów odwołania, przy przekazywaniu sprawy do organu odwoławczego.

Zdaniem autorów przepisów, zmiana poprawi komunikację między organem podatkowym prowadzącym postępowanie a jego stroną. Zapewni też realizację zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, prawdy obiektywnej oraz prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

Mniej biurokracji dla VAT-owców

Z kolei podpisana przez prezydenta nowela ustawy o VAT przewiduje zmniejszenie obowiązków informacyjnych podatników związanych z prowadzeniem ewidencji VAT. Upraszcza ona zasady aktualizacji danych w systemie ewidencji podatników (NIP) i ewidencji dla celu VAT.

*W przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem *identyfikacyjnym oraz rejestracyjnym, na podatniku ciąży obowiązek aktualizacji tych danych poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP, w terminie 14 dni od zmiany) oraz zgłoszenia zmiany danych (dla celów VAT, w terminie 7 dni). Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Nowe przepisy zwalniają podatników VAT z obowiązku aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT w sytuacji, gdy aktualizowane dane obejmowałyby zgłoszenie aktualizacyjne w systemie ewidencji podatników NIP.

Ułatwienie nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdyby zgłaszana zmiana spowodowała zmianę właściwości organu podatkowego, czyli np. w razie zmiany miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podatnika.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnik będzie musiał zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, kiedy ona nastąpiła. Według obecnych regulacji zarówno zgłoszenie identyfikacyjne (NIP), jak i rejestracyjne (dla celów VAT) powinny zostać dokonane przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zmiany również w PIT i CIT

Z kolei nowelizacja ustawy o PIT i CIT ma umożliwić firmom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu VAT związanego z tzw. sprzedażą premiową. Zgodnie z generalną zasadą należny VAT nie jest kosztem uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT i CIT). Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy podatnik musi odprowadzić należny VAT od czynności, które nie wiążą się z uzyskaniem wynagrodzenia. Chodzi o przypadki przekazania lub zużycia przez podatnika towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.

Nowela wprowadza przepis, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodów będzie także podatek należny od nieodpłatnie przekazanych towarów w przypadku, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług w określonej ilości lub wartości. Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2011 roku.

Tagi: podatki, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, baza wiedzy, najważniejsze, msp, czołówki, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz