Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przeliczanie euro na złote według nowych zasad

0
Podziel się:

Dotychczas przeliczenia euro na złote należało dokonywać według średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury.

Przeliczanie euro na złote według nowych zasad
(PAP/EPA)

W przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.>

Dotychczas przeliczenia należało dokonywać według średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury (art. 31a ust. 1). W przypadku importu przeliczenia należy dokonać zgodnie z przepisami celnymi (art. 31a ust. 2).

Inne, przewidziane w nowelizacji, zmiany związane z rozliczeniem VAT:

Ustalono, że podstawowy termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wyniesie 60 dni. Nadal jednak podstawowy termin zwrotu 60 dni może być przedłużony w związku z przeprowadzanym postępowaniem wyjaśniającym zasadność zwrotu. Podatnik nadal będzie mógł wnioskować o wcześniejszy zwrot VAT (w terminie 25 dni). Po zmianach wniosek w tej sprawie nie musi już być _ umotywowany _, a jedynie spełnione muszą zostać warunki wymienione w art. 87 ust. 6.

Podatnicy VAT, którzy nie otrzymali zapłaty od kontrahentów, a odprowadzili VAT należny od transakcji, będą mogli skorzystać z _ ulgi za złe długi _. Zgodnie z nowymi przepisami korekty (zmniejszenia) kwoty należnego VAT będą mogli dokonać, gdy nieściągalność zostanie uprawdopodobniona, czyli wierzytelność nie zostanie uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności. Prawo do korekty VAT należnego nie będzie już uzależnione od przepisów podatku dochodowego o nieściągalności wierzytelności (art. 89a).

ZOBACZ TAKŻE:

Oszacowanie sprzedaży Podatnicy zwolnieni podmiotowo, którzy nie prowadzą ewidencji sprzedaży, narażają się na ustalenie wysokości obrotu w drodze oszacowania. Po nowelizacji obrót podatnika zostanie ustalony w drodze oszacowania tylko wtedy, gdy nie będzie możliwe ustalenie wartości sprzedaży na podstawie dokumentacji. Ponadto, jeżeli już do oszacowania dojdzie, organ podatkowy powinien zastosować właściwą stawkę podatku. Przed nowelizacją przepis nakazywał zawsze stosowanie stawki 22 procent (art. 109 ust. 2).

Za jedną z największych wad nowelizacji uważa się obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Podatnik dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.(art. 29 ust. 4a). Tym samym zasada określona dotąd w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT i zakwestionowana w wyroku Trybunału Konstytucyjnego znalazła się bezpośrednio w ustawie o VAT. Wyjątki od obowiązku posiadania faktury korekty zebrano w art. 29 ust. 4b.

ZOBACZ TAKŻE:

Wprowadzono ułatwienia w postępowaniu w sprawie dokumentowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, która jest opodatkowana VAT na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia tych towarów. Zgodnie z nowymi przepisami podatnik powinien zebrać dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium kraju przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dwa okresy rozliczeniowe. Dopiero po upływie tego terminu podatnik, który nie zebrał dokumentacji potwierdzającej wywóz, ma obowiązek wykazać sprzedaż wysyłkową jako dostawę krajową (art. 23 ust. 15a i 15b).

Prawo do odliczenia VAT naliczonego nie będzie już uzależnione od możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów (w art. 88 został uchylony pkt 2 w ust. 1 oraz ust. 2 i 3).
Szerzej o terminach odliczania i zwrotu VAT pisaliśmy tutaj.

ZOBACZ TAKŻE:

euro
wiadomości
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)