Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przesyłka bez VAT-u dzięki pełnomocnictwu

0
Podziel się:

Koszty przesyłki nie muszą być uznane za element składowy dostawy towaru, a co za tym idzie, nie muszą podlegać opodatkowaniu VAT-em.

Przesyłka bez VAT-u dzięki pełnomocnictwu
(Bartosz Krupa/East News)
bEUHyWTF

Przesyłka musi się jednak odbywać za pośrednictwem pełnomocnika – musi być kupiona w imieniu i na rzecz klienta.

Generalnie obowiązek podatkowy związany z opłatą za przesyłkę towaru zakupionego np. na aukcji internetowej ponosi sprzedawca, bez względu na to, czy przesyłkę organizuje sam, czy też zleca na zewnątrz (za pośrednictwem poczty, czy firmy kurierskiej). Koszty wysyłki towaru powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług ze stawką właściwą dla danego towaru, ponieważ stanowią element składowy jego dostawy.

Nierzadko jednak zdarza się, że sprzedawca będzie posiadał upoważnienie (pełnomocnictwo)
do zawarcia umowy o usługi przesyłki w imieniu i na rachunek kupującego. Innymi słowy, nabywca składając ofertę kupna udzieli pełnomocnictwa sprzedającemu do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z firmą zewnętrzną w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. W takim przypadku koszty przesyłki nie będą rodziły u sprzedawcy obowiązku podatkowego w zakresie VAT-u.

bEUHyWTH

Koszty przesyłki nie powiększą obrotu

Sprzedawca posiadający pełnomocnictwo do zawarcia umowy o usługi w imieniu i na rachunek kupującego nie będzie świadczyć usługi przesyłki – nabędzie ją od wskazanej firmy zewnętrznej bezpośrednio kupujący. W takiej sytuacji po stronie sprzedawcy nastąpi jedynie zwrot kosztów, który nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub klienta jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy lub klienta._ _

| Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót (z zastrzeżeniem przypadków enumeratywnie wskazanych w ustawie). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży (całość świadczenia należnego od nabywcy), pomniejszona o kwotę należnego podatku. |
| --- |

Kwota przesyłki nie wejdzie do podstawy opodatkowania, gdyż nie będzie stanowiła dla sprzedawcy obrotu. Koszt przesyłki widniejący na fakturze wystawionej sprzedającemu przez pośrednika nie stanowi obrotu, bo ponosi go w pełni nabywca. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 11.07.2013 r. o sygn. IPTPP4/443-283/13-2/JM, podkreślając, że świadczący usługę jest niejako jedynie organizatorem, który działa z upoważnienia nabywcy, natomiast usługę przesyłki świadczy firma zewnętrzna.

bEUHyWTN

VAT od wynagrodzenia

Warto jednak pamiętać, iż zakup przez sprzedawcę usługi przesyłki może się wiązać z powstaniem obowiązku z tytułu VAT. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegać będzie bowiem ewentualne dodatkowe wynagrodzenie sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy z firmą zewnętrzną o pełnomocnictwo dotyczące przesyłki towaru.

Towar przyjdzie pocztą... bez podatku

Mimo, iż wybór zewnętrznej firmy organizującej przesyłkę nie ma znaczenia dla sprzedawcy towaru, nie powinien być obojętny nabywcy. Przesyłka za pośrednictwem pełnomocnika jest korzystna dla nabywcy w sytuacji, gdy sprzedawca dostarcza towar korzystając z usług Poczty Polskiej. Ustawa o VAT zwalnia bowiem z podatku usługi pocztowe realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną. Sprzedawca wysyłając towar za pośrednictwem Poczty Polskiej w imieniu i na rzecz klienta, oszczędzi klientowi poniesienia ciężaru kosztu VAT od kosztów dostawy.

Czytaj więcej w Money.pl
Jednak można odliczać VAT od paliwa do... Właściciele półciężarówek mogą odliczać VAT zawarty w cenie paliwa - potwierdził wiceminister finansów Jacek Kapica.
VAT zostanie zmieniony. Wbrew intencjom Pawlaka, przedsiębiorcom nie będzie łatwiej Przepisy regulujące podatek VAT doczekały się już stu tysięcy interpretacji.
bEUHyWUi
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)