Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rozliczanie podatku VAT metodą kasową

0
Podziel się

Przy metodzie kasowej obowiązek odprowadzenia VAT-u zostaje odsunięty w czasie
i liczy się od momentu otrzymania od klienta zapłaty.

Rozliczanie podatku VAT metodą kasową
(Radu Razvan/Dreamstime.com)
bDTCegRN

Taka forma rozliczania VAT przysługuje tylko i wyłącznie podatnikom zaliczającym * *się do grupy tak zwanych małych podatników. Trzeba w tym celu złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego, a wybraną metodę stosować co najmniej 12 miesięcy.

Podatek VAT jest rozliczany tzw. metodą memoriałową. Oznacza to, że trzeba go płacić niezależnie od tego czy kontrahent zapłacił za dostarczone mu towary lub świadczone usługi. W trochę lepszej sytuacji są podatnicy, którzy rozliczają się tzw. metodą kasową. Nie każdy jednak może wybrać
tę formę rozliczenia. Skorzystają z niej tylko tzw. mali podatnicy.

Status małego podatnika przysługuje tym przedsiębiorcom, u których sprzedaż, zawierająca wliczoną już kwotę podatku VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty równowartości 1,2 mln euro. Górny limit sprzedaży za rok 2011 uprawniający do uznania za małego podatnika wynosi zatem 5,324 mln zł.

bDTCegRP

Warto również podkreślić, że w odniesieniu do osób prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - status małego podatnika dotyczy tych, u których kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła równowartości 45 tys. euro, czyli 200 tys. zł.

Ze względu na to, że metoda kasowa stanowi fakultatywny sposób rozliczania podatku VAT, niezbędne jest zawiadomienie właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu. Zawiadomienia dokonuje się w formie pisemnej najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosowana kasowa metoda rozliczeń. Ponadto, podatnik powinien pamiętać o tym, że w momencie, gdy decyduje się na stosowanie metody kasowej, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT-MP.

Uproszczona forma obliczania podatku VAT

Metoda kasowa w odróżnieniu od powszechnie stosowanej metody memoriałowej stanowi uproszczoną farmę rozliczeń, polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Oznacza to, że obowiązek odprowadzenia VAT-u zostaje odsunięty w czasie
i jest liczony od momentu otrzymania od klienta zapłaty (z uwzględnieniem 90. dniowego okresu), podobnie jak prawo do odliczenia kwoty VAT od nabytych zakupów do czasu faktycznego uiszczenia za nie należności.

bDTCegRV

Ponadto warto zauważyć, że w przypadku częściowego uregulowania należności przez kontrahenta obowiązek podatkowy powstaje jedynie w odniesieniu do zapłaconej części należności.

Metoda kasowa jest dość dużym udogodnienie dla przedsiębiorców, ze względu na to, że pozwala płacić podatek wtedy, gdy faktycznie uzyskało się na ten cel środki albo przynajmniej daje dodatkowe 90 dni na ich zgromadzenie. Należy jednak uważać na pewne, wynikające z niej pułapki. Przede wszystkim na to, że metoda ta ma zastosowanie nie tylko w stosunku do płatności zobowiązań w podatku VAT, ale także w stosunku do podatku naliczonego, a co za tym idzie podatnik, który wybrał metodę kasową, będzie mógł odliczyć podatek VAT tylko wtedy, gdy sam ureguluje swoje zobowiązanie względem dostawcy.

Rozliczenie kwartalne przez kolejne 12 miesięcy

Specyfiką omawianej metody rozliczeń podatkowych jest również możliwość dokonywania rozliczenia tylko i wyłącznie kwartalnie. W tym celu najpóźniej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, podatnik zobowiązany jest do złożenia w organie podatkowym stosownej deklaracji podatkowej VAT-7K oraz zapłaty podatku.

bDTCegRW

Ponadto, należy pamiętać o tym, że wybierając tę formę opodatkowania, podatnik powinien być świadomy tego, że okres, w którym będzie zobowiązany do konsekwentnego stosowania metody kasowej nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Jednak gdy wartość sprzedaży przekroczy ustalony próg dla statusu małego podatnika (czyli wskazane 5,324 mln zł lub 200 tys. zł), podatnik traci prawo do jej stosowania począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym została przekroczona kwota limitu.

Czytaj więcej o rozliczaniu podatku VAT
Kasa fiskalna. Sprawdź, kiedy jest obowiązkowa Nowi przedsiębiorcy nie muszą o niej myśleć do momentu, kiedy ich obrót przekroczy 20 tys. zł. Nie jest to jedyna okoliczność zwalniająca z obowiązku posiadania kasy.
Przy tej sprzedaży nie zapłacisz VAT-u Większość zawieranych umów sprzedaży oraz świadczonych usług skutkuje koniecznością zapłaty VAT-u. Warto jednak pamiętać o dwóch dość istotnych wyjątkach.
Masz taki pakiet? Sprawdź, co z podatkiem Pracodawca powinien wystawiać faktury wewnętrzne i wykazać w rejestrze sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 wartości z nich wynikające.
bDTCegSq
wiadomości
baza wiedzy
msp
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)