Notowania

Przejdź na
podatek
01.09.2010 09:00

Rozłożenie podatku na raty - jak się liczy opłatę prolongacyjną?

W przypadku, gdy odroczenie zapłaty związane jest z klęską żywiołową, opłata nie jest naliczana.

Podziel się
Dodaj komentarz
(alonzo76ok/CC/Flickr)

Układ ratalny a opłata prolongacyjna

_ _

_ W związku z zawarciem układu ratalnego naliczona została opłata prolongacyjna. Przepis art. 57 § 6 Ordynacji podatkowej stanowi, że „organ podatkowy, może odstąpić od ustalenia opłaty prolongacyjnej, jeżeli wydanie decyzji następuje w związku z postępowaniem układowym lub na podstawie odrębnych ustaw”. Jednocześnie art. 57 § 8 Ordynacji podatkowej mówi, że przepisy art. 57 § 1–4 i 7 (a więc bez przywołanego wcześniej § 6) stosuje się do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich. Czy to oznacza, że w moim przypadku muszę zapłacić opłatę prolongacyjną? _

W tym przypadku organ podatkowy naliczy opłatę prolongacyjną


Opłatę tę organ nalicza w decyzji w wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacji podatkowej, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa (art. 57 § 1 Ordynacji podatkowej). Chodzi więc o decyzje dotyczące odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej z odsetkami.

Organ istotnie może odstąpić od naliczenia opłaty prolongacyjnej w razie wydania decyzji w związku z postępowaniem układowym lub na podstawie odrębnych ustaw (art. 57 § 6 Ordynacji podatkowej). Przepisu tego nie stosuje się jednak do należności płatników lub inkasentów, co wynika z przytoczonego w pytaniu art. 57 § 8 Ordynacji podatkowej.

Warto zwrócić uwagę, że organ podatkowy nie nalicza opłaty prolongacyjnej tylko w przypadku, gdy przyczyną wydania decyzji była klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

A zatem, organ podatkowy nie będzie wyliczał opłaty, jeśli wystąpi jedna z tych przesłanek.

Opłata prolongacyjna wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. **

W wydanej decyzji dotyczącej odroczenia terminu płatności organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.

Opłatę prolongacyjną nalicza się według wzoru:

K x L x S / 365 = OP = OPpz

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

K – kwotę odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej,

L – liczbę dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej bądź rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej,

*S *– stawkę opłaty prolongacyjnej,

*365 *– liczbę dni w roku (we wzorze przewidziano liczbę 365 dni bez względu na liczbę dni w roku),

OP – kwotę opłaty prolongacyjnej,

OPpz – kwotę opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu

(§ 3 rozporządzenia w sprawie naliczania odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej).

Autor jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego.

* **ZOBACZ TAKŻE:**
* [ Rozliczanie dotacji w firmach z pełną księgowością ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/rozliczanie;dotacji;w;firmach;z;pelna;ksiegowoscia,124,0,651644.html )
* [ ZUS rozłożył płatność na raty - czy trzeba zapłacić opłatę prolongacyjną? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/zus;rozlozyl;platnosc;na;raty;-;czy;trzeba;zaplacic;oplate;prolongacyjna,185,0,649657.html )
* [ Najważniejsze informacje w twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ )
Tagi: podatek, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz