Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie?

Fot. alonzo76ok/CC/Flickr
Dla przedsiębiorców, którzy nie mają wysokich kosztów uzyskania przychodu, najkorzystniej będzie skorzystać z uproszczonej formy opodatkowania. Jedną z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zwalnia on z obowiązku prowadzenia rozbudowanej księgowości oraz pozwala na zastosowanie niskich stawek. Nie wszyscy jednak mogą rozliczać się z fiskusem w ten sposób.

W przeciwieństwie do ogólnych zasad opodatkowania (według tak zwanej skali podatkowej) i stawki liniowej, ryczałtowcy kwotę należną urzędowi skarbowemu obliczają nie od dochodu (czyli zarobku na rękę, po odliczeniu m. in. kosztów produkcji), ale od całkowitego przychodu. Mogą go jedynie pomniejszyć o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawa opodatkowania jest więc w tym przypadku dużo wyższa.

Kto nie może się tak rozliczać?

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić żeby korzystać z ryczałtu jest limit przychodów. W ten sposób nie mogą się bowiem rozliczać ci, którzy w poprzednim roku zarobili więcej niż równowartość 150 tysięcy euro. W 2015 roku zatem ryczałt będą mogli płacić przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w 2014 roku przychody ze sprzedaży nie wyższe niż 626 880 złotych (limit jest przeliczany według kursu euro z 1 października 2014, czyli 4,1792). Granica ta nie obowiązuje nowych firm, które rozpoczną działalność w ciągu roku.

Kolejnym jest rodzaj prowadzonej działalności przez chcących skorzystać z ryczałtu. Nie mogą tego zrobić przedsiębiorcy osiągający w całości lub w części przychody z tytułu:

 • prowadzenia aptek,
 • udzielania pożyczek pod zastaw (na przykład prowadzenia lombardów),
 • kupna i sprzedaży walut,
 • wykonywania osobiście wolnych zawodów innych niż lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz oraz nauczyciel (udzielanie korepetycji),
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,


Wykluczeni są również podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej. Nie skorzystają również okresowo zwolnieni z obowiązku płacenia podatku dochodowego, ci wytwarzający wyroby objęte akcyzą oraz ci, którzy w ramach działalności wykonują te same czynności wobec byłego pracodawcy, co na etacie w ciągu poprzednich dwóch lat.

Ryczałtowcy bez preferencji

Korzystanie z tej formy opodatkowania wyklucza zastosowanie ulgi prorodzinnej oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem, czyli dwóch najpopularniejszych preferencji stosowanych przez polskich podatników. W dalszym ciągu mogą jednak odliczać:


Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik ryczałtem rozlicza tylko przychody z tytułu najmu lub dzierżawy (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). Wtedy pozostałe przychody, na przykład z tytułu pracy etatowej, może rozliczać z małżonkiem i stosować ulgę prorodzinną.

Chęć płacenia ryczałtu podatnik musi zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (znajdziesz go tutaj) najpóźniej do 20 stycznia. Rozpoczynający działalność natomiast powinien zrobić to we wniosku rejestrującym CEIDG-1.

Miesięczne zaliczki na podatek dochodowy wpłaca się do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei zeznanie roczne należy złożyć do końca stycznia na formularzu PIT-28.

Stawki ryczałtu

Brak preferencji i pomniejszania przychodu o koszty rekompensują niskie stawki podatku. Ryczałt można bowiem opłacać w wysokości:

 • 3 procent,
 • 5,5 procent,
 • 8,5 procent,
 • 17 procent,
 • 20 procent.


Każdą ze stawek stosuje się dla innych rodzajów działalności na podstawie załącznika do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawki ryczałtu w zależności od źródła osiąganych przychodów
Źródło: ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Stawka Źródło przychodów
20% przychody osiągane z wykonywania wolnych zawodów,

 

 

 

 

 

17%

przychody ze świadczenia usług:
- reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
- pośrednictwa w handlu hurtowym
- hotelarskich, świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- parkingowych, obsługi centrali wzywania radio-taxi, pilotowania, organizatorów i pośredników turystycznych,
- w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie
- wynajmu samochodów osobowych, wynajmu pozostałych środków transportu
- doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, w zakresie oprogramowania, przetwarzania danych,
- pozyskiwania personelu, dezynfekcji i tępienia szkodników, fotograficznych, przyjmowania telefonów, powielania, organizowania wystaw, targów i kongresów,
- poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, opieki społecznej świadczonych przez instytucje o charakterze doraźnym, opieki społecznej związanych z przystosowaniem zawodowym

 

 

 

8,5%

- przychody z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
- przychody związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom
- przychody ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole,
- przychody ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody,
- przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
- prowizje uzyskane przez komisanta,
- prowizje uzyskane przez kolportera prasy,

 

5,5%

- przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
- prowizja uzyskana z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

 


3%

- przychody z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
- przychody z działalności handlowej,
- przychody ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,
- przychody z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

 

Ryczałtem w praktyce rozliczają się jednak tylko ci, którzy mogą skorzystać z niższych (3 procent, 5,5 procent i 8,5 procent) stawek. W pozostałych przypadkach korzystniej bowiem jest rozliczać się według zasad ogólnych (skala podatkowa 18 i 32 procent).

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
tolasola
89.74.68.* 2018-06-24 14:49
Nie lepiej zgłosić się z tym do biura rachunkowego? ja tak zrobiłam i mam spokój, biuro Gama Grabowskich pomaga mi w obliczaniu ryczałtu i prowadzi moja księgowość
2015-07-08 20:56
Witam
Proszę o informację czy mogę odliczyć w danym miesiącu od danych przychodów (ryczałt, 5,5%) dwie składki społeczne i dwie składki zdrowotne ZAPŁACONE w danym miesiącu?
Podatnik nie spłacał terminowo składek społecznych i zdrowotnych, tj. w miesiącu lutym zapłacił dwie składki społeczne i dwie zdrowotne.
Przychód za m-c luty : 31 890
Opłacone składki społeczne w lutym : 757,76 + 716,99 = 1 474,75
Opłacone składki zdrowotne w lutym : 279,41 + 270,40, do odliczenia 240,60 + 232,85 = 473,45

Zaliczka : 31 980 - 1 474,75 = 30 505,25
30 505 * 5,5% = 1 677,78
1 677,78 - 473,45 = 1 204,33
zaliczka + 1 204 zł

oczywiście doliczyć należy odsetki.
Ale interesuje mnie czy zaliczka przeze mnie została prawidłowo obliczona.
Bardzo proszę o odpowiedź.
iwek626
31.135.25.* 2015-07-05 07:03
Witam
Proszę o informację czy jeżeli DG prowadzona była w 2011 i 2012 r i księgowa źle naliczała podatek dochodowy gdyż zamiast stawki 5,5% przyjęła 8,5% to czy w tym momencie można jeszcze złożyć korektę do US?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
Zobacz więcej komentarzy (244)