Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Samachód służbowy do celów prywatnych. Jakie nieodpłatne świadczenia?

0
Podziel się:

Czeka nas system ryczałtowy.

Samachód służbowy do celów prywatnych. Jakie nieodpłatne świadczenia?
(36clicks/iStockphoto)
bEIIckqJ

Projektowane od 1 stycznia 2015 roku zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wprowadzające między innymi regulacje w zakresie ustalania wartości nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych przez pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych objęte zostały projektem ustawy z dnia 21 maja 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, czyli tak zwaną ustawą deregulacyjną.

W obecnym kształcie projektu, który może jeszcze ulec zmianie, proponuje się zastąpienie obecnego sposobu rozliczania podatku dochodowego z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych (na podstawie ogólnej regulacji art. 11 ustawy o PDOF) wprowadzeniem nowej regulacji art. 12 ust. 2a oraz 2b ustawy o PDOF (system ryczałtowy). Powyższe ma pozwolić uniknąć wątpliwości co do sposobu ustalenia wartości przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń związanych z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.

W tym zakresie mają zostać wyeliminowane aktualne wątpliwości dotyczące sposobu wyceny nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników. W tym zakresie w wyniku braku precyzyjnych i przejrzystych przepisów wiele osób narażonych jest na ryzyko podatkowe – nawet bowiem podejmując trud związany z wyceną nieodpłatnego świadczenia podatnik nigdy nie może mieć pewności że dokonał jego prawidłowego określenia. W orzecznictwie wskazuje się na różne metody wyceny świadczenia, z których odniesienie się do cen wynajmu wydaje się być najbardziej popularne choć niekorzystne dla pracowników. Obecny stan prawny wiele podmiotów decyduje się na nieujawnianie tego rodzaju czynności do celów podatkowych.

bEIIckqL

Na podstawie projektowanych w obecnym kształcie zmian, wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalać się będzie w sposób ryczałtowy w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3,

2) 400 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3

Dodatkowo w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca - wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych - w wysokości 1/30 ww. kwot.

bEIIckqR

W obecnym kształcie projektu nie jest jednak jasne czy przedmiotowe świadczenie ustalane w sposób ryczałtowych wypełnia wszystkie świadczenia związane z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Nie można bowiem jednoznacznie wykluczyć, że mimo ich wprowadzenia pozostanie nadal obowiązek obciążenia pracownika kosztami wydatków eksploatacyjnych (głównie paliwo) w części dotyczących prywatnego wykorzystania.

Projekt ustawy deregulacyjnej nie wprowadza równoległych zmian w zakresie kosztów uzyskania przychodów w tym zwłaszcza odnoszących się do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, leasingu czy kosztów ubezpieczenia które pozostają bezpośrednio powiązane z zagadnieniem wyceny świadczeń dla pracownika. W tym zakresie wydatki na cele związane z używaniem samochodów służbowych do celów prywatnych nadal będą stanowić wydatki nie związane z działalnością przedsiębiorstwa co nie wyłącza wątpliwości w zakresie ich podatkowej kwalifikacji.

Czytaj więcej w Money.pl
Kierowcy będą zmuszeni liczyć kilometry? Nowe prawo zacznie obowiązywać już 1 kwietnia. Pozwala zaoszczędzić, ale...
Duże zmiany w podatkach. Już za miesiąc Oto podstawowe nowości, które zaczną obowiązywać już od 1 kwietnia.
Auto po liftingu. Najlepsza reklama dla firmy? Samochody służbowe nie muszą spełniać jedynie funkcji logistycznych.
bEIIckrm
wiadomości
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)