Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Samochód osobowy a koszty uzyskania przychodu

0
Podziel się

Wyłączenia z zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu dotyczą odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych oraz składek na ich ubezpieczenie.

Samochód osobowy a koszty uzyskania przychodu
(BSO Outsourcing)
bErllEYB

Nabycie samochodu osobowego stanowi dla przedsiębiorców każdorazowo wyzwanie. Z jednej strony jest to poprawa komfortu w jakim prowadzą swoją działalność czy podwyższenie statusu w stosunku do swojej konkurencji. Z drugiej strony jest to często bardzo duży wydatek finansowy dla przedsiębiorcy, który nie zawsze może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.

Ograniczenia w zaliczaniu wydatków związanych z użytkowaniem i nabyciem samochodu osobowego wynikają z ustawy o CIT. Dotyczą one samochodu osobowego, którego wartość nabycia przekroczyła równowartość 20.000 euro. Wartość tą przelicza się stosując średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu osobowego do używania. Wyłączenia z zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu dotyczą odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych oraz składek na ich ubezpieczenie.

bErllEYD

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro.

Kolejne ograniczenie zawarte jest w art. 16 k. ust 7. ustawy o CIT. Dotyczy ono możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, o wartości nieprzekraczającej 50.000 euro przeliczonych z zastosowaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedzający rok podatkowy w którym nastąpiło nabycie środka. Dotyczy to podatników, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli działalność oraz małych podatników.

Ostatnie istotne ograniczenie odnośnie zaliczenia wydatków związanych z samochodem osobowym do kosztów uzyskania przychodu dotyczy składek na ubezpieczenie samochodu osobowego.

Mowa tu o składce na dobrowolne ubezpieczenie samochodu Auto Casco (AC), gdyż jej wysokość jest ustalana od wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.Zgodnie bowiem z art. 16 ust 1 pkt 49 ustawy o CIT nie uważa się za koszty podatkowe składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

bErllEYJ

Należy również pamiętać, że ograniczenie wynikające z art. 16 ust 1 pkt 49 ustawy o CIT dotyczące zaliczenia pełnej wartości opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie samochodu dotyczy również samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umowy najmu czy umowy leasingowej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654, z późn. zm.) - ustawa o CIT.
Czytaj więcej w Money.pl
Amortyzacja samochodu - ile można zyskać Przedsiębiorca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu także nieodliczony VAT oraz odsetki od kredytu na samochód.
Kupiłeś auto na firmę? Pamiętaj o ograniczeniach Dla posiadaczy firmowych samochodów osobowych ustawy o podatkach dochodowych jak i o podatku VAT przewidują zdecydowanie mniej korzystne rozwiązania.
Zakup opon można rozliczyć w kosztach podatkowych Zależy to jednak od tego, kiedy zakup ten został dokonany oraz do jakiego auta opony są nabywane.
bErllEZe
wiadomości
podatki
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)