Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Siedziba czy adres zamieszkania na fakturze?

Siedziba czy adres zamieszkania na fakturze?

Osoby fizyczne prowadzące własne firmy mają często dylemat, jaki adres powinni podawać w wystawianych oraz otrzymywanych fakturach VAT.

Nie ma problemu, jeśli adres zamieszkania właściciela firmy pokrywa się z adresem prowadzenia działalności gospodarczej. Wątpliwości pojawiają się dopiero wówczas, gdy przedsiębiorca ulokował siedzibę firmy w innym miejscu niż sam mieszka.

Otóż zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom , zaliczkowego zwrotu podatku , wystawiania faktur , sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 90 poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać m.in.:

  • - imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz
  • - ich adresy

Rozporządzenie nie mówi dokładnie o jakie adresy chodzi. Organy podatkowe stoją na stanowisku, iż na fakturze VAT przedsiębiorca powinien wpisać taki adres, jaki podał w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R.

Na druku VAT-R w bloku B „Dane podatnika" osoba fizyczna wpisuje adres zamieszkania, a nie adres siedziby. W związku z tym przedsiębiorcy - osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązane są do podawania w fakturach VAT adresu swojego zamieszkania. Nic nie stoi na przeszkodzie, by do faktury wpisać dodatkowo adres siedziby firmy.

Takie stanowisko podzielają również specjaliści Krajowej Informacji Podatkowej.

Izba Skarbowa w Gdańsku

Mimo, iż żadne przepisy nie precyzują jaki adres, miejsca zamieszkania, czy miejsca prowadzenia działalności, podatnik będący osobą fizyczną winien wskazać na fakturze, przyjąć należy, iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług.

Najważniejsze są dane zgłoszone na druku VAT-R, które są podstawą wpisu podatnika do rejestru podatników VAT, nie zaś dane zgłoszone na druku NIP, czy też podane na fakturze.

PI/005-2497/04/CIP/01, 2004.12.29


Nazwisko czy nazwa firmy?

Przedsiębiorcy powinni także pamiętać o podawaniu na fakturach swojego imienia i nazwiska. Podanie jedynie nazwy firmy jest nieprawidłowe. W praktyce przedsiębiorcy często wpisują nazwę firmy oraz swoje imię i nazwisko, co nie budzi zastrzeżeń organów podatkowych.

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
Podatnikiem jest osoba fizyczna z imienia i nazwiska, a nie firma prowadzona przez osobę fizyczną.
Tym samym prawidłowym i niezbędnym jest podawanie na fakturach imienia i nazwiska osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług

PP/443-147/06, 2006.12.01

przedsiębiorca, podatnik, siedziba, faktura vat, adres, adres zamieszkania
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
obywatel 2009
83.11.137.* 2009-09-19 08:14
w dobie kryzysu Tusk grozi redukcją zatrudnienie w budżetówce, to każdy urzędas będzie chciał się wykazać że jest niezbędny i będzie szukał dziury w całym żeby dopieprzyć podatnikowi. Następnie pracę będą miały organa odwoławcze . sądy itd. Tylko z tej pracy nic nie wyniknie, wyrzucona na smietnik niezależnie od tego kto w końcu wygra. W cywilzowanych krajach do których niestety nie zalicza się Polska Organa podatkowe dochodzą czy zamiarem było oszukanie skarbu Państwa , czy nie . I to jest najważniejsze, a u nas oszuści mają się bardzo dobrze wykorzystując luki prawne!!! tworzone specjalnie przez skorumpowany sejm!!!
robasrob
213.156.112.* 2007-08-18 01:41
Z rozporządzenia MF: faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: Imiona i nazwiska, lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy itd.
Sądzę, że komuś faktura pomyliła się z deklaracją vat-7 gdzie rzeczywiście jest wymagane imię i nazwisko oraz adres zamieszkania podatnika (osoby fizycznej)
xx
84.10.138.* 2007-08-17 09:10
No a co zrobić w przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy mieszkaja pod różnymi adresami?
Zobacz więcej komentarzy (8)