Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
fundusz pracy
08.05.2008 17:10

Składki na Fundusz Pracy od rencisty

Nie płacimy składki od rencisty lub emeryta, który ma wynagrodzenie nie większe od płacy minimalnej.

Podziel się
Dodaj komentarz

Nie należy opłacać składki na Fundusz Pracy za pracownika osiągającego wynagrodzenie niższe od minimalnego, który dodatkowo pobiera rentę lub emeryturę z systemu ubezpieczeń.

Zasada ta obowiązuje bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

*Podstawa wymiaru składki *

Składki na Fundusz Pracy ustalane są od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wyjątek od tej zasady stanowią:

  • - pracownicy w pierwszym roku zatrudnienia, dla których wysokość gwarantowanego wynagrodzenia wynosi 80% minimalnej płacy, czyli w 2008 r. jest to kwota i to ona właśnie stanowi podstawę wymiaru składki na Fundusz, - osoby wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2008 r. jest to kwota i to ona właśnie stanowi podstawę wymiaru składki.

W przypadku gdy pracownik posiada więcej niż jedno źródło uzyskiwania przychodu obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek wynosi, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w tym przepisie.

Co z emerytami i rencistami?

Przepis ten nie dotyczy jednak pracowników, którzy dodatkowo są rencistami lub emerytami. Świadczenia wypłacane z ZUS nie stanowią podstawy wymiaru składek, dlatego ich pobieranie nie wpływa na obowiązek opłacenia składek na Fundusz Pracy.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracownika, który jest jednocześnie zatrudniony u innego pracodawcy. W takiej sytuacji osoba ta jest zobowiązana do złożenia stosownego oświadczenie każdemu pracodawcy o wysokości uzyskiwanego przychodu podlegającemu składkom na ZUS. Gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie lub 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązek opłacenia składek na Fundusz Pracy powstanie u wszystkich pracodawców.

Podstawa prawna:
o art. 104 ust 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: fundusz pracy, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz