Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Tylko 4 zaliczki w ciągu roku

Od 2007 roku mali przedsiębiorcy mogą opłacać zaliczki na PIT co kwartał, zamiast co miesiąc.

Podziel się
Dodaj komentarz

Choć nie trzeba już wypełniać PIT-5, to nadal należy wpłacać zaliczki na podatek. Ale zamiast robić to co miesiąc - można przejść na kwartalny sposób rozliczeń i zasilać konto US tylko 4 razy w roku.

Z takiego uproszczenia skorzystają mali oraz początkujący przedsiębiorcy, którzy do 20 lutego złożą w US stosowne zawiadomienie.

Dla kogo kwartał

Od comiesięcznego wpłacania podatku uwolnić się mogą:

1. mali podatnicy
2. podatnicy rozpoczynający prowadzenie własnej firmy. *Uwaga! *Z takiej możliwości nie mogą skorzystać osoby, które w roku rozpoczęcia działalności, a także 2 lata wstecz, prowadziły działalność gospodarczą:

  • - samodzielnie lub
  • - jako wspólnicy spółki niemającej osobowości prawnej lub
  • - działalność taką prowadził małżonek tej osoby (jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa).

Kwartalny sposób rozliczania podatku jest dostępny zarówno dla podatników opłacających PIT wg skali, jak i dla tych, którzy wybrali podatek liniowy.

Jaka zaliczka

Przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej obliczają zaliczki za pierwsze 3 kwartały w następujący sposób:

  • - obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2007 roku - 3013 zł)
  • - zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według skali podatkowej
  • - zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.ZOBACZ TAKŻE: Zaliczka uproszczona

Zaliczkę za ostatni kwartał ustala się w wysokości zaliczki za III kwartał.

Podatnicy z liniowym PIT obliczają zaliczki kwartalne jako różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały.

4 przelewy, zamiast 10ciu

Jeśli zamienisz okres rozliczeniowy z miesiąca na kwartał, to zaliczki płacić będziesz w następujących terminach:

  • - do 20 kwietnia br. - za I kwartał 2007 roku
  • - do 20 lipca br. - za II kwartał 2007 roku
  • - 22 października br. - za III kwartał 2007 roku
  • - 20 grudnia br. - za IV kwartał 2007 roku (w wysokości zaliczki za III kwartał)

Poinformuj swój US

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić swój US o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek.

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Uwaga!Taki sposób opłacania zaliczek obowiązywać będzie również w latach następnych, chyba że podatnik do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi US o rezygnacji z kwartalnego obliczania zaliczek.

_ Podstawa prawna: art. 44 ust. 3g-3i oraz ust. 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) _

Tagi: zaliczka, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz