Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Tylko 4 zaliczki w ciągu roku

0
Podziel się:

Od 2007 roku mali przedsiębiorcy mogą opłacać zaliczki na PIT co kwartał, zamiast co miesiąc.

Tylko 4 zaliczki w ciągu roku
bEKkTAAB

Choć nie trzeba już wypełniać PIT-5, to nadal należy wpłacać zaliczki na podatek. Ale zamiast robić to co miesiąc - można przejść na kwartalny sposób rozliczeń i zasilać konto US tylko 4 razy w roku.

Z takiego uproszczenia skorzystają mali oraz początkujący przedsiębiorcy, którzy do 20 lutego złożą w US stosowne zawiadomienie.

Dla kogo kwartał

Od comiesięcznego wpłacania podatku uwolnić się mogą:

bEKkTAAD
 1. mali podatnicy
 2. podatnicy rozpoczynający prowadzenie własnej firmy. *Uwaga! *Z takiej możliwości nie mogą skorzystać osoby, które w roku rozpoczęcia działalności, a także 2 lata wstecz, prowadziły działalność gospodarczą:
 • - samodzielnie lub
 • - jako wspólnicy spółki niemającej osobowości prawnej lub
 • - działalność taką prowadził małżonek tej osoby (jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa).
bEKkTAAJ

Kwartalny sposób rozliczania podatku jest dostępny zarówno dla podatników opłacających PIT wg skali, jak i dla tych, którzy wybrali podatek liniowy.

Jaka zaliczka

Przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej obliczają zaliczki za pierwsze 3 kwartały w następujący sposób:

 • - obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2007 roku - 3013 zł)
  • - zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według skali podatkowej
  • - zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.ZOBACZ TAKŻE: Zaliczka uproszczona
bEKkTAAK

Zaliczkę za ostatni kwartał ustala się w wysokości zaliczki za III kwartał.

Podatnicy z liniowym PIT obliczają zaliczki kwartalne jako różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały.

4 przelewy, zamiast 10ciu

Jeśli zamienisz okres rozliczeniowy z miesiąca na kwartał, to zaliczki płacić będziesz w następujących terminach:

 • - do 20 kwietnia br. - za I kwartał 2007 roku
  • - do 20 lipca br. - za II kwartał 2007 roku
  • - 22 października br. - za III kwartał 2007 roku
  • - 20 grudnia br. - za IV kwartał 2007 roku (w wysokości zaliczki za III kwartał)
bEKkTAAL

Poinformuj swój US

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić swój US o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek.

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Uwaga!Taki sposób opłacania zaliczek obowiązywać będzie również w latach następnych, chyba że podatnik do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi US o rezygnacji z kwartalnego obliczania zaliczek.

bEKkTAAM

_ Podstawa prawna: art. 44 ust. 3g-3i oraz ust. 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) _

bEKkTABe
wiadomości
porady
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)