Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
praca
14.09.2007 15:13

Umorzenie podatku za nowe miejsca pracy

Przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy czy zatrudniający niepełnosprawnych od dziś mogą uzyskać na ten cel specjalne ulgi w spłacie swoich zobowiązań podatkowych.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy czy chcący zatrudnić niepełnosprawnych od dziś mogą uzyskać na ten cel specjalne ulgi w spłacie swoich zobowiązań podatkowych.

Wchodzące dziś w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2007 obowiązywać będzie do końca przyszłego roku.

Na mocy nowych przepisów przedsiębiorca, który stworzy nowe miejsca pracy i utrzyma je przez 3, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, 2 lata, może ubiegać się o pomoc publiczną.

Pomoc taka może polegać na odroczeniu terminu wpłaty podatku, rozłożeniu podatku na raty, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, oraz umorzeniu w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej.

Pomoc nie może być wyższa, niż:

Do kosztów kwalifikowanych na tworzenie nowych miejsc pracy zalicza się ponoszone przez pracodawcę dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, związane z nowoutworzonymi miejscami pracy.

_ Limity pomocy, określone dla poszczególnych województw powiększa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych i 10 punktów w przypadku średnich przedsiębiorców. _

Wniosek o udzielenie pomocy publicznej związanej z tworzeniem nowych miejsc pracy przedsiębiorca musi złożyć przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca.

Wraz z wnioskiem pracodawca składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się do utrzymania przez 3, a w przypadku firm małych i średnich, przez 2 lata zarówno nowoutworzonych miejsc pracy, jak i dotychczasowego stanu zatrudnienia na poziomie nie niższym, niż średnie zatrudnienie z ostatnich 12 miesięcy, bądź też z dnia składania wniosku o pomoc, jeśli jest on wyższy on średniego zatrudnienia z ostatniego roku.

Na nowotworzonych miejscach pracy zatrudnić można wyłącznie osoby bezrobotne, lub takie, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Wkład własny w finansowanie kosztów zatrudnienia wynieść musi co najmniej 25 procent.

Rekrutacja niepełnosprawnych i osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji

Tego rodzaju pomoc publiczna może być udzielona, jeśli pracodawca zawrze z pracownikiem umowę na co najmniej rok.

W wyniku zatrudnienia niepełnosprawnego, lub osoby w sytuacji szczególnie niekorzystnej u pracodawcy powinien nastąpić wzrost netto liczby pracowników, w stosunku do średniej z otatnich 12 miesięcy, bądź też, jeżlei wzrost zatrudnienia nie nastąpił, stało się tak ze względu na zwolnienie stanowisk w wyniku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika, na mocy porozumienia stron czy przejścia pracownika na emeryturę.

Pomoc publiczna przysługuje na rok, w wysokości:

Tagi: praca, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz