Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Umowa zlecenie i umowa o dzieło - jakie składki?

Umowa zlecenie i umowa o dzieło - jakie składki?

Bardzo popularną formą współpracy z osobami, które z różnych względów nie zostały zatrudnione na umowę o pracę - są umowy o dzieło i zlecenia.

Przedsiębiorcy często pytają, czym różnią te dwie formy od siebie?

W skrócie można powiedzieć, iż rezultatem umowy o dzieło powinno być właśnie jakieś dzieło - rzecz lub twór niematerialny. Natomiast umowa zlecenie polega na wykonaniu przez zleceniobiorcę określonych w kontrakcie czynności.

Przewaga nad umową o pracę

Zarówno zlecenie, jak i umowa o dzieło zawierane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Stąd zleceniobiorcy/wykonawcy nie są chronieni przed nieuzasadnionym zwolnieniem, nie wypłaca im sie nadgodzin, nie mogą żądać urlopu ani wypłaty chorobowego itd.

Z tych względów jest to niewątpliwie elastyczniejsza i tańsza forma zatrudniania.

Niebagatelne znaczenie ma fakt, iż umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu, podobnie niektóre umowy zlecenia. Dodatkowo skorzystać można z ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu (20 lub 50% podstawy opodatkowania). Jeśli zlecenie wykonywane jest poza siedzibą zleceniodawcy - nie nalicza się składki wypadkowej.

Uwaga!

Nie należy korzystać z tej formy zatrudniania w celu obejścia prawa pracy lub dla pozoru!

Przepisy Kodeksu pracy są jasne:

,,nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, czyli:

  1. świadczenia pracy określonego rodzaju
  2. na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
  3. w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę

Kiedy z ZUS-em, kiedy bez?

Najprościej jest przy umowie o dzieło - składek ZUS nie pobiera się, chyba że jest to umowa z własnym pracownikiem.

Przy umowie zlecenia sprawa jest bardziej skomplikowana. O tym, czy płaci się składki czy nie, decyduje m.in. fakt posiadania przez zleceniobiorcę innego tytułu do ubezpieczeń.

UBEZPIECZENIA
Tytuły ubezpieczeń Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Zdrowotne
Student lub uczeń do 26 roku życia NIE NIE NIE NIE NIE

Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagro-
dzeniem równym bądź wyższym od minimalnego wynagro-
dzenia za pracę

TAK lub NIE (dobro-
wolne)

TAK lub NIE (dobro-
wolne)

NIE

NIE - jeśli nie ma składek emeryt. i rent.

TAK lub NIE - jeśli są składki emeryt. i rent.(TAK - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zlecenio-
dawcy, NIE - jeśli poza siedzibą)

TAK
Własny pracownik TAK TAK TAK TAK TAK
Osoba bezrobotna TAK TAK TAK lub NIE (dobro-
wolne)
TAK - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zlecenio-
dawcy NIE - jeśli poza siedzibą
TAK
Osoba zatrudniona w innej firmie, która zarabia mniej niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę
TAK TAK TAK lub NIE (dobro-
wolne)

TAK - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zlecenio-
dawcy

NIE - jeśli poza siedzibą

TAK
Emeryt, rencista TAK TAK TAK lub NIE (dobro-
wolne)

TAK - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zlecenio-
dawcy

NIE - jeśli poza siedzibą

TAK
Kolejna umowa zlecenie (dwie lub więcej umów w tym samym czasie) TAK lub NIE (dobro-
wolne)
TAK lub NIE (dobro-
wolne)
NIE

NIE - jeśli nie ma składek emeryt. i rent.

TAK lub NIE - jeśli są składki emeryt. i rent.(TAK - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zlecenio-
dawcy, NIE - jeśli poza siedzibą)

TAK
Przedsię-
biorca
TAK lub NIE (dobro-
wolne)
TAK lub NIE (dobro-
wolne)
NIE

NIE - jeśli nie ma składek emeryt. i rent.

TAK lub NIE - jeśli są składki emeryt. i rent.(TAK - jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zlecenio-
dawcy, NIE - jeśli poza siedzibą)

TAK

Opracowanie własne

umowa, zus, składki, zlecenie, o dzieło, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa zlecenia
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Zuza818
193.34.52.* 2015-10-03 14:12
Dostałam propozycję pracy na podstawie zawarcia umowy o dzieło. Mam 26 lat, skończyłam studia w czerwcu, teoretycznie 8 października kończy się okres 4 miesięcy w czasie którego obejmowało mnie ubezpieczenie.
Nie widziałam jeszcze zapisów tej umowy... Pracodawca zaproponował mi, że będę otrzymywała miesięczne wynagrodzenie w kwocie X zł (podał mi kawotę netto i brutto), powiedział mi, że to umowa z przeniesieniem praw autorskich i że dodatkowo będę musiała podpisać umowę lojalnościową, że samodzielnie będę musiała opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Praca dotyczy branży architektonicznej. Mam mieszane uczucia ponieważ do tej pory pracowałam na umowy o dzieło ale dotyczyły one konkretnych rzeczy - np.: wykonanie rzutów, opracowanie zestawienia czegośtam. Widniała na takiej umowie data zlecenia pracy i data odbioru pracy (np. okres trzech miesięcy), wynagrodzenie za całe dzieło np. 1800 zł., które dostawałam po oddaniu/wykonaniu określonych elementów projektu.
Rozmowa z nowym pracodawcą nie określa, że zajmuje się konkretnymi rzeczami, że mam do wykonania rzuty przekroje czy zestawienie... Mam być w biurze normalnie 8 godzin dziennie...
Nie mam doświadczenia w innych umowach... Czy faktycznie jest możliwa umowa o dzieło z comiesięcznym wynagrodzeniem? Na co zwracać uwagę?
teresa434
79.185.29.* 2015-06-01 07:53
od jakiej kwoty składka do zus przy umowie zleceniu wykonywanemu w Niemczech?
aguperk
46.113.100.* 2015-02-28 00:17
Witam. nie mogę nigdzie znaleźć informacji, temat jest dość kłopotliwy, dlatego będę wdzięczna za pomoc.
Zatrudniam na umowę zlecenie osobę powyżej 26 r.ż- jest lektorem w szkole jęz. i rozliczamy się za przepracowane godziny/lekcje. Co w sytuacji kiedy ta osoba jest na zwolnieniu L4 i odprowadzane są składki chorobowe (już powyżej 90 dni), a jej lekcje są realizowane w zastępstwie przez inną osobę lub całkowicie odwołane z powodu braku lektora?
Zobacz więcej komentarzy (520)