Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Usługi assistance nie są zwolnione z VAT - podał resort finansów

0
Podziel się:

Minister finansów wydał interpretację w sprawie VAT na usługi
pomocy drogowej, holowania, szacowania szkód itp. Niedawno NSA orzekł całkiem odwrotnie.

Usługi assistance nie są zwolnione z VAT - podał resort finansów
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
bEKrMBat

Minister finansów wydał interpretację, w której stwierdził, że usługi pomocy drogowej, holowania, szacowania szkód, pomocy poszkodowanym itp. nie są zwolnione z VAT. Niedawno NSA orzekł całkiem odwrotnie, bo uznał, że Polska źle wdrożyła unijną dyrektywę.

Problem dotyczy tego, które usługi likwidacji szkód są opodatkowane stawką 23-proc. podatku od towarów i usług (VAT), a które zwolnione z opodatkowania jako usługi ubezpieczeniowe.

Wątpliwości w tym zakresie miały od dłuższego czasu nie tylko urzędy, ale i sądy administracyjne. Ostatnio jednak zapadł niekorzystny dla Ministerstwa Finansów pierwszy wyrok kasacyjny przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W wyroku z 8 maja 2012 r. NSA orzekł, że usługi pomocy drogowej świadczone na zlecenie zakładów ubezpieczeniowych są zwolnione z VAT. Powodem takiego, korzystnego dla podatników stanowiska było to, że - jak stwierdził NSA - Polska nieprawidłowo wdrożyła w tym zakresie przepisy dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Sąd doszedł do wniosku, że zwolnienie zapisane w polskiej ustawie o VAT ma szerszy charakter.

bEKrMBav

_ Polski ustawodawca wprowadzając z dniem 1 stycznia 2011 r. przepis art. 43 ust. 13 ustawy o VAT uprzedził ustawodawcę wspólnotowego i wprowadził korzystny dla podatników przepis, dający im możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT w zakresie usług ubezpieczeniowych w kształcie dopiero projektowanym przez ustawodawcę wspólnotowego _ - stwierdził NSA. Sąd uznał, że taki błąd nie może działać na niekorzyść podatnika i dlatego orzekł, że usługi assistance świadczone przez spółkę w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń są zwolnione z VAT.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/45/m207405.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/kontrola;techniczna;pojazdow;zaostrzona;tego;chce;ue,103,0,1124199.html) *Bruksela ostro, bo codziennie ginie pięć osób * Jest zapowiedź zaostrzenia w Unii przepisów dotyczących kontroli technicznych pojazdów,. Wyrok NSA (prawomocny) zapadł w indywidualnej sprawie, ale minister finansów broni się przed taką wykładnią i w interpretacji ogólnej z 20 lipca br., skierowanej do izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej stwierdził, że _ zwolnieniu od podatku nie podlegają usługi stanowiące element (część składową) usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, które nie są dla danej usługi finansowej lub ubezpieczeniowej właściwe, czyli specyficzne _.

Jako przykład takich usług, które nie są _ specyficzne dla sektora ubezpieczeniowego _, bo mogą występować w innych niż ubezpieczenia dziedzinach życia, minister wymienił: zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, naprawę uszkodzonych rzeczy, wynajem samochodu zastępczego, holowanie uszkodzonego pojazdu, rezerwację miejsca w hotelu, lustrację miejsca zdarzenia, ustalenie okoliczności powstania szkody, szacowanie szkody powstałej w czasie zdarzeń losowych, udzielanie poszkodowanym informacji o warunkach ubezpieczenia, przygotowanie dokumentacji dotyczącej zgłoszonenia.

Według ministra wszystkie przykładowe usługi są czynnościami o charakterze czysto technicznym i dlatego nie są objęte zwolnieniem z VAT, niezależnie od tego, czy są świadczone w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń, czy podmiotów niebędących zakładami ubezpieczeń.

bEKrMBaB

Zdaniem ministra zwolnione z VAT są niektóre czynności wykonywane w ramach procesu likwidacji szkód, określane ogólnie pojęciem _ rozpatrywania roszczeń _. Sprowadzają się one w istocie - jak wyjaśnił minister - do _ weryfikacji informacji wynikających z dokumentacji dotyczącej zaistniałego zdarzenia objętego ubezpieczeniem (a więc np. dokonanej wyceny szkody, raportu z lustracji miejsca wypadku itp.) z zapisami polisy ubezpieczeniowej, prowadzonej w celu upewnienia się, czy posiadacz polisy ma prawo do składanego roszczenia i w jakiej kwocie ubezpieczyciel może uznać to roszczenie _. Takie czynności - jak dodał minister - wymagają pewnego rodzaju upoważnienia do podejmowania decyzji w imieniu zakładu ubezpieczeń oraz dostępu do dokumentacji konkretnej umowy ubezpieczeniowej.

Czytaj więcej w Money.pl
W tych krajach zwrócą ci VAT za zakupy Wybierając się za granicę warto sprawdzić, gdzie i na jakich warunkach zwracają polskim turystom VAT.
Ruch Palikota ma pomysł na kłopoty budowlanki Ruch Palikota ma receptę na problemy firm budowlanych spowodowane m.in. zatorami płatniczymi - przekonuje Łukasz Gibała.
Chcą zwolnienia z VAT. By pomóc firmom PSL popiera propozycję deregulacyjną ministerstwa gospodarki, według której nieodpłatna pomoc prawna byłaby zwolniona z podatku VAT.
bEKrMBaW
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)