Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

VAT-ZD. Jak wypełnić?

0
Podziel się:

Klient nie płaci? Możesz odzyskać VAT. Tyle, że jego kosztem!

VAT-ZD. Jak wypełnić?
bEKsbnTp

Przedsiębiorca, który sprzedał towar lub wykonał usługi, ale nie otrzymał zapłaty, może skorzystać z tak zwanej ulgi za złe długi. Polega to na tym, że możne ubiegać się o zwrot podatku VAT, który wcześniej musiał zapłacić fiskusowi. Problem polega na tym, że trzeba złożyć do skarbówki formularz VAT-ZD, tak zwany donos na dłużnika.

Cała procedura opiera się na ustawie o podatku od towaru i usług. Jest to forma ulgi dla podatników, którzy borykają się z niewypłacalnymi klientami. Jeżeli przed 150 dniami, licząc od upływu terminu zapłaty wskazanym na fakturze, poszkodowany przedsiębiorca nie otrzyma zapłaty za swoje usługi czy sprzedany towar ma prawo zawiadomić skarbówkę o takim incydencie i odzyskać zapłacony VAT. Mianowicie wiąże się to z doniesieniem na klienta do naczelnika urzędu skarbowego, co może być powodem nieprzyjemnych relacji. Co więcej fiskus takiego dłużnika może dodatkowo ukarać.

Trzeba spełnić warunki

Aby tak zwana ulga na złe była zasadna trzeba spełnić warunki jasno określone w ustawie o VAT, a dokładnie w art. 89 a. Przede wszystkim musi minąć 150 dni licząc od upływu terminu zapłaty. Dopiero po tym czasie dług można uznać za nieściągalny i podjąć działania w kierunku odzyskania podatku VAT.

bEKsbnTr

Przykład

Kolejny warunek to status czynnego podatnika VAT, zarejestrowanego w urzędzie skarbowym. Ważne, aby w dniu wystawienia faktury, jaki na dzień przed złożeniem zawiadomienia do skarbówki, zarówno wierzyciel (podatnik) oraz dłużnik byli vatowcami. Klient nie może być w stanie ogłoszenia upadłości, ani likwidacji firmy. Taką informację można uzyskać w urzędzie skarbowym. Wystarczy złożyć wniosek o potwierdzenie, czy podatnik jest zarejestrowany jako: podatnik VAT czynny lub zwolniony oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 21 złotych i załączyć potwierdzenie. Druk formularza jest dostępny w urzędach skarbowych.

Zgodnie z zapisem w ustawie, dług nie może być zbyty w żadnej formie. Dlatego z ulgi nie można skorzystać, jeżeli dług został sprzedany na przykład firmie windykacyjnej. Co ciekawe, o zwrot VAT nie trzeba wnioskować od razu po upływie terminu 150 dni. Ważne, aby zrobić to najpóźniej w ciągu dwóch lat licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona. W przeciwnym razie możliwość odzyskania nadpłaconego podatku przepadnie.

bEKsbnTx

Warto zaznaczyć, że nie ma już obowiązku informowania klienta o zamiarze skorzystania z tytułu ulgi na złe długi. Taki obowiązek mieli przedsiębiorcy, którzy dokonywali korekty faktur z terminem płatności do 4 sierpnia 2012 roku. W przypadku faktur, których termin płatności wypada dokładnie tego i dnia i później obowiązek został zniesiony. Przypomnijmy, że zawiadomienie należało wysłać do dłużnika na piśmie, a w treści trzeba było podać dokładne kwoty zadłużenia oraz numery faktur.

Kiedy i jakie dokumenty złożyć?

Właściwe dokumenty, jakie należy złożyć przy uldze na złe długi to: deklaracja VAT-7 oraz załącznik do deklaracji VAT-ZD. O tym jak prawidłowo wypełnić deklarację można przeczytać tutaj. Natomiast w dalszej części wyjaśnimy krok po kroku jak prawidłowo wypełnić formularz VAT-ZD.

O zwrot VAT trzeba wnioskować w okresie rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym wypada omawiany powyżej 150 dzień. Jeżeli z ulgi korzysta się w późniejszym terminie konieczny będzie powrót do okresu rozliczeniowego, którym zgodnie z ustawą wypadł 150 dzień i ponowne złożenie deklaracji VAT-7 tyle, że w trybie korekty i wraz z załącznikiem VAT-ZD.

bEKsbnTy

Jak wypełnić VAT-ZD?

Na początku trzeba uzupełnić dane podatnika: numer NIP, miesiąc lub kwartał (w zależności od tego za jaki okres składane są deklaracje VAT-7) oraz rok. Następnie trzeba uzupełnić numer załącznika. Jeżeli do deklaracji został załączony jeden formularz VAT-ZD, wówczas w pozycji 7 należy wpisać 1. Gdy dokumentów jest więcej, wówczas trzeba je stosownie ponumerować.

Część A

bEKsbnTz

W pozycji 8 należy wybrać właściwe oznaczenie podatnika: osoba fizyczna (właściwa dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)
lub podatnik niebędący osobą fizyczną (w pozostałych przypadkach).

Następne okno to dane identyfikacyjne podatnika. Trzeba je uzupełnić analogicznie do wyboru wcześniejszego. W przypadku osób fizycznych trzeba wpisać nazwisko, imię, datę urodzenia oraz numer pesel. Dla osób niebędących osobą fizyczną właściwe będzie wpisanie pełnej nazwy firmy oraz numer regon.

Część B

bEKsbnTA

W tej części formularza trzeba podać dane identyfikacyjne dłużnika: nazwa (imię i nazwisko lub nazwa firmy), numer NIP oraz dane niezapłaconej faktury: numer, data wystawienia, termin upływu płatności, kwota netto, kwota podatku VAT.

Każdą fakturę należy wpisać w osobnej pozycji, nawet gdy sprawa dotyczy tego samego dłużnika. W załączniku jest o pozycji, jeżeli faktur jest więcej to należy wyplenić kolejny formularz i kontynuować wpisywanie danych .

Na końcu formularza jest tabela, gdzie trzeba podsumować kwoty. Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik, wówczas pozycję 10 i 11 należy uzupełnić tylko na tym ostatnim.

O tym warto wiedzieć

Po tym gdy fiskus już zwróci podatek VAT może okazać się, że klient jednak ureguluje zadłużenie. Nie musi być to pełna kwota, może być jej część. Wówczas trzeba z powrotem zapłacić podatek. Tyle, że w okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał), w którym pieniądze wpłynęły na konto. Należy to również wykazać w okresowej deklaracji VAT-7.

Złożenie wniosku o zwrot nadpłaconego podatku VAT z tytułu ulgi na złe długi niesie za sobą konsekwencje w postaci sprawdzenia przez urząd tej drugiej strony, czyli dłużnika. De facto skoro nie zapłacił za fakturę, po upływie 150 dni ma obowiązek wyksięgować odliczony z niej podatek VAT i oddać go do urzędu skarbowego. Jeżeli tego nie zrobi, a urząd na podstawie donosu (tj. VAT-ZD) wezwie go w celu wyjaśnień, może zostać ukarany kwotą 30 procent od wartości podatku z niezapłaconej faktury. Na przykład, przy podatku VAT 1000 zł maksymalna kara to 300 zł.Czytaj więcej w Money.pl

bEKsbnTS
baza wiedzy
giełda
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)