Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

VAT od paliwa w UE

0
Podziel się:

Jadąc w podróż służbową do innych krajów UE możemy odzyskać VAT od zakupionego tam paliwa. Często nawet w tych przypadkach, gdy w Polsce odliczenie by nie przysługiwało.

Za paliwo zużyte podczas podróży zagranicznej często łatwiej odzyskać VAT, niż w Polsce. Polskiego podatnika obowiązują bowiem w krajach UE te same regulacje, co miejscowych. Przykładowo, w Niemczech nie obowiązują żadne obostrzenia, dotyczące rodzaju używanego samochodu - można więc odzyskać VAT także za paliwo od auta osobowego.

Jedną z podstawowych zasad podatku od wartości dodanej jest jego ekonomiczna neutralność dla zarejestrowanego podatnika – przedsiębiorcy. System opiera się na możliwości pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony w związku z czynnościami opodatkowanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W Polsce zasada ta doznaje ograniczeń, jeśli chodzi o zakup niektórych kategorii pojazdów, gdzie odliczeniu podlega nie więcej niż 60% podatku i jednocześnie nie więcej niż 6 000 zł. Polski ustawodawca wyłączył również zupełnie możliwość odliczenia VAT od podatku zawartego w cenie paliwa służącego do napędzania aut niespełniających ustawowych kryteriów. Pytania o zgodność tych regulacji z przepisami europejskimi prawdopodobnie pozostaną bez jednoznacznej odpowiedzi, jeśli nie nastąpi ingerencja organów UE lub sprawa o takim charakterze nie trafi na wokandę Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Nieco odmienna jest sytuacja prawna tych przedsiębiorców, którzy w związku z prowadzoną działalnością dokonali zakupu paliw nie w Polsce, lecz w innym_ VAT zawarty w cenie paliwa można bez żadnych ograniczeń odliczać na terenie Niemiec. _ kraju należącym do Unii Europejskiej. W wielu z tych państw możliwe jest bowiem odliczanie VAT zawartego w cenie paliwa, niezależnie od charakterystyki pojazdów. Dla polskiego podatnika istotne z tego punktu widzenia są wydawane w poszczególnych krajach regulacje dotyczące zwrotu podatku oparte na VIII Dyrektywie Rady z 6 grudnia 1999 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych – zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium kraju (79/1072/EEC). Nie sposób wymienić wszystkich mogących znaleźć zastosowanie przepisów, warto jednak poznać podstawowe zasady wspólne dla wszystkich krajów UE.

Zwrot podatku dla polskiego podatnika uzależniony jest od spełnienia kilku kryteriów. Po pierwsze zwrot podatku naszym podatnikom jest możliwy w takim samym zakresie, w jakim prawo do jego odliczenia przysługuje podatnikom kraju, w którym dokonany został zakup paliwa. Dla przykładu VAT zawarty w cenie paliwa można bez żadnych ograniczeń odliczać na terenie Niemiec. Po drugie podmiot ubiegający się o zwrot VAT w danym państwie nie może być podatnikiem zobowiązanym do rozliczania podatku na zasadach ogólnych w tym kraju, czyli nie może świadczyć usług czy sprzedawać towarów. Wyjątki w tym zakresie dotyczą między innymi usług transportowych, czy pewnych kategorii usług w ogóle zwolnionych z podatku. Po trzecie zwrotowi podlegać będzie wyłącznie podatek zawarty w cenie towaru, który nie został wywieziony z danego kraju, czyli paliwa zużytego podczas przejazdów i przewozów na jego terenie. W zależności od elastyczności stanowiska organów skarbowych danego państwa, wymóg ten może rodzić problemy dowodowe.

Standardowo okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, można jednak wnioskować o rozliczenie za okresy krótsze, ale nie mniej niż trzy miesiące. We wszystkich krajach członkowskich obowiązują minimalne kwoty, których zwrotu można się domagać. Jest to podyktowane przede wszystkim względami praktycznymi, tak aby koszty procedury zwrotu nie były większe od wartości podatku.

Wnioski o zwrot składa się na urzędowych formularzach. Wszędzie obowiązuje wymóg złożenia oświadczenia, że w okresie, za który występuje się z wnioskiem o zwrot, podatnik nie dokonywał dostaw towarów i nie świadczył usług, które uznaje się za wykonane w kraju zwrotu. Nadto należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie opodatkowanych zakupów oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o posiadaniu przez podmiot statusu podatnika VAT w Polsce.

Procedura zwrotu jest zbiurokratyzowana, ale dla firm regularnie dokonujących zakupów paliwa w innych krajach Wspólnoty z pewnością opłacalna.

wiadomości
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)