Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
VAT z faktury za media. Kiedy należy go odliczyć?

VAT z faktury za media. Kiedy należy go odliczyć?

Fot. Nyul/Dreamstime.com

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związane jest z rodzajem usług jakiego dotyczy, jak również terminu, z którym związane jest powstanie obowiązku podatkowego. Mimo że dostawa mediów jest dość powszechna, podlega jednak szczególnym regulacjom, o których należy pamiętać.

Dostawa tzw. mediów np. energii elektrycznej, cieplnej, gazu przewodowego, wody czy świadczenie usług telekomunikacyjnych ma przewidziane szczególne rozwiązania w ustawie o podatku od towarów i usług. Te same regulacje zostały przewidziane również m. in. dla odprowadzania ścieków i wywozu śmieci. Dotyczą one zarówno momentu powstania obowiązku podatkowego, jak też prawa do doliczenia podatku przez nabywcę.

Większość umów o dostawę tzw. mediów czy też świadczenie w tym przedmiocie usług zawiera określony termin płatności. To z nim związany jest moment powstania obowiązku podatkowego. Dla usług tych został też przewidziany szczególny moment odliczenia VAT-u. Stanie się tak, gdy faktura dokumentująca nabycie tych towarów lub usług zawiera informację, jakiego okresu dotyczy. W takim przypadku prawo do odliczenia VAT-u naliczonego przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. Nie oznacza to jednak, że prawo do rozliczenia podatku VAT zależy od faktycznego dokonania płatności.

Faktury dokumentujące dostawy lub świadczenie usług za media bardzo często wystawia się zbiorczo za kilka okresów. Nie oznacza to bynajmniej, że podatnik może odliczyć wartość podatku naliczonego za jednym zamachem. W przypadku, gdy w stosunku do każdego okresu rozliczeniowego został wskazany oddzielny termin płatności, wartość VAT naliczonego należy rozliczyć w odniesieniu do każdego okresu z osobna. Podobnie jak w powyższym przypadku nie ma tu znaczenia data wystawienia faktury, jak również faktyczny termin dokonania uregulowania należności z faktury.

Uwaga! Należy pamiętać o tym, że w razie nie dokonania odliczenia w podanych wyżej terminach, możliwość ta nie przepada i można z niej skorzystać w jednym z dwóch następujących okresów rozliczeniowych.

Czytaj więcej o rozliczaniu podatku VAT
VAT trzeba zapłacić również z pustej faktury
Jednocześnie faktura taka nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego w niej wykazanego.
Faktura VAT marża? Kto może ją wystawić
Podatek VAT odprowadzany jest tylko od kwoty różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu i nie ma tym samym możliwości jego odliczenia.
Zgubiłeś fakturę? VAT i tak odliczysz
W takim przypadku podstawą do odliczenia będzie duplikat brakujących dokumentów.
rachunki, faktura, odliczenie
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie