Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Wybierz prosty sposób płacenia podatku

Jeśli brakuje Ci czasu na comiesięczne podatkowe kalkulacje, zdarza Ci się zapomnieć o terminie wpłaty - to stała zaliczka jest właśnie dla Ciebie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Paweł Kula)

Jeśli brakuje Ci czasu na comiesięczne podatkowe kalkulacje, zdarza Ci się zapomnieć o terminie wpłaty zaliczki albo spodziewasz się większych zysków i chciałbyś odsunąć w czasie moment podzielenia się z fiskusem - to stała zaliczka jest właśnie dla Ciebie.

Ustawa o PIT umożliwia osobom prowadzącym działalność gospodarczą zastosowanie tzw. uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

_ Jeśli chcesz płacić stałą zaliczkę - złóż w US zawiadomienie do 20 lutego br. Do ustalenia zaliczek posłużą dochody uzyskane w 2005 lub 2004 roku. _Zaletą tej formy jest opłacanie zaliczek w niezmiennej wysokości przez cały rok podatkowy.

Kwotę miesięcznej zaliczki ustala się na podstawie historycznych danych o dochodach uzyskanych przez podatnika w latach ubiegłych. Rozliczenie z faktycznie uzyskanych dochodów następuje dopiero w ramach zeznania rocznego.

Dla kogo uproszczenie

Zgodnie z art. 44 ustawy o PIT - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą w 2007 roku wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 kwoty obliczonej:
- przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w bieżącym roku podatkowym - dla podatników rozliczających się wg skali podatkowej
- przy zastosowaniu stawki podatku w wys. 19 proc. - dla podatników rozliczających się liniowo.

Podstawę do ustalenia stałej miesięcznej zaliczki stanowi dochód z działalności gospodarczej, który podatnik wykazał w zeznaniu rocznym, złożonym:
- w roku 2006 albo
- w roku 2005 - jeżeli w zeznaniu złożonym w 2006 roku podatnik nie wykazał dochodu z działalności gospodarczej albo dochód ten nie przekroczył kwoty 2 790 zł.

Zaliczkę można pomniejszyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w danym miesiącu. Należy przy tym pamiętać, iż od podatku można odliczyć jedynie 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.

Kto nie skorzysta

Z uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w zeznaniach podatkowych za lata 2004 - 2005 nie wykazali dochodu z działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej 2 790 zł.

Omawianego uproszczenia nie zastosuje również przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w tym lub w ubiegłym roku.

Zawiadomienie o wyborze

Decyzja o zastosowaniu uproszczonej formy opłacania zaliczek musi być podjęta najpóźniej do 20 lutego br. Do tego dnia podatnicy, którzy po raz pierwszy wybrali taką formę rozliczeń mają obowiązek zawiadomić o swojej decyzji właściwy urząd skarbowy.

Oświadczenie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek sporządza się na piśmie.

Pamiętajmy, iż wybór uproszczonej formy rozciąga się automatycznie na lata następne. Rezygnacja z opłacania zaliczek w tej formie będzie możliwa dopiero za rok od jej wyboru. I w tym przypadku obowiązuje pisemne zawiadomienie urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego.

Uproszczone obowiązki

Raz dokonany wybór uproszczonej formy opłacania zaliczek zamienia się w obowiązek stosowania jej przez cały rok podatkowy.
W tym czasie podatnik zobowiązany jest do wpłacania zaliczek w terminach:
- za okres od stycznia do listopada - do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
- zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej za listopad, uiszcza się w terminie do 20 grudnia.

Po zakończeniu roku podatkowego należy dokonać faktycznego rozliczenia należnego podatku. Rozliczenie to dokonuje się w terminie do 30 kwietnia składając tzw. zeznanie roczne.

Stała podstawa

W związku z tym, iż dochody z lat 2004 - 2005 są bazą do ustalenia wysokości zaliczki płaconej w roku bieżącym - ustawodawca w szczególny sposób reguluje kwestie korekt zeznań podatkowych z lat ubiegłych i ich wpływu na aktualną wysokość zaliczek.

Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania rocznego powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:

1. ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku poprzedzającego rok, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie

2. ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie

3. nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż wymieniony w pkt 1 i 2

Powyższe zasady będą miały również zastosowanie w przypadku, gdy właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdzi inną wysokość dochodu z działalności gospodarczej niż wykazany w zeznaniu rocznym albo w zeznaniu korygującym.

Tagi: podatek, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz