Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
podatek vat
14.07.2014 15:45

Zabezpieczenie majątkowe sposobem na szybszy zwrot podatku VAT

Nie chcesz czekać dwóch miesięcy? Oto, co możesz zrobić.

Podziel się
Dodaj komentarz
(vizafoto - Fotolia.com)

Ustawa o VAT przewiduje procedurę, która pozwala na odzyskanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni, niezależnie od rozpoczęcia weryfikacji przez organ podatkowy. Sprawdź, jak to zrobić.

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) w art. 87 ust. 2 przewiduje, iż zwrot różnicy podatku następuje co do zasady w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Problem pojawia się w przypadku, gdy organ podatkowy stwierdzi, iż zasadność tego zwrotu budzi wątpliwości. Wówczas może on przedłużyć wskazany termin aż do czasu zakończenia weryfikacji w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego. Powoduje to znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na zwrot podatku, co może być uciążliwe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ustawa o VAT przewiduje procedurę, która pozwala na odzyskanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni, niezależnie od rozpoczęcia weryfikacji przez organ podatkowy. Polega ona na złożeniu przez podatnika zabezpieczenia majątkowego. Jak wskazuje art. 87 ust. 2a., w przypadku wydłużenia terminu przez urząd skarbowy, podatnik może złożyć do tego urzędu wniosek wraz ze stosownym zabezpieczeniem majątkowym w kwocie odpowiadającej wysokości wnioskowanego zwrotu podatku. Wówczas organ skarbowy dokona zwrotu w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

UWAGA:

Możliwe formy zabezpieczenia majątkowego przewidziane zostały w art. 87 ust. 4a ustawy o VAT:

1) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowej;

2) poręczenie banku;

3) weksel z poręczeniem wekslowym banku;

4) czek potwierdzony przez krajowy bank wystawcy czeku;

5) papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowe papiery wartościowe i listy zastawne o określonym terminie wykupu, wyemitowane we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1000 euro, zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie weksla.

UWAGA

Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu lub w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności – nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu, odmawia przyjęcia zabezpieczenia

Zabezpieczenie majątkowe może być też złożone zgodnie z ust. 5a art. 87. Podatnikowi, który okresie rozliczeniowym nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, przysługuje na jego umotywowany wniosek zwrot kwoty podatku w związku z jego działalnością gospodarczą na terytorium kraju i poza nim w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. Może on jednak złożyć w urzędzie skarbowym pisemny wniosek i zabezpieczenie majątkowe. Wówczas przysługuje mu zwrot podatku w terminie 60 dni.

Zwolnienia zabezpieczenia majątkowego dokonuje się w dniu następującym po dniu:

  • zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji w przypadku, o którym mowa w ust. 2a
  • w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była wykazana kwota zwrotu podatku – w przypadku, o którym mowa w ust. 5a.
  • *
Czytaj więcej w Money.pl
Jak wykorzystać zwrot VAT? Sprawdź, w jaki sposób możesz spożytkować pieniądze zwrócone przez fiskusa.
Rekordowe dochody z VAT. Resort się chwali W ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2014 r. budżet uzyskał z tego tytułu aż 53 mld złotych.
Podstawa opodatkowania VAT. Co w przypadku barteru? Sprawdź, co musisz wiedzieć po tegorocznej zmianie prawa.
Tagi: podatek vat, zwrot vat, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
ECDDP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz