Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zaliczenie w koszty pierwszej wpłaty leasingowej

0
Podziel się

Fiskus kwestionuje jednorazowe rozliczenie leasingowej opłaty wstępnej. Inaczej jest jednak z tzw. czynszem zerowym.

Zaliczenie w koszty pierwszej wpłaty leasingowej
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
bErlqAER

W przypadku umowy leasingu organy podatkowe kwestionują jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej.

Zgodnie z ich stanowiskiem opłatę tę należy rozliczyć proporcjonalnie do czasu trwania umowy. Czy podobnie jest z czynszem zerowym?

W związku z tym, że opłata wstępna z tytułu leasingu warunkuje realizację całej umowyorgany podatkowe podkreślają, że opłata ta dotyczy całego okresu trwania umowy. Nie można jej bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami, dlatego stanowi pośredni koszt uzyskania przychodów. Biorąc pod uwagę art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, należy zauważyć, że jeżeli czas trwania umowy leasingowejprzekracza rok podatkowy, opłata wstępna powinna być rozliczana w czasie.

bErlqAET

Sądy administracyjne przedstawiają jednak pewne wyłączenie w tym zakresie. W wyroku z 17. czerwca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 24/08) WSA w Warszawie stwierdził, że jeżeli w umowie leasingu nie określono, że opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy, w momencie poniesienia (podobnie orzekł WSA w Białymstoku w wyroku z 1. kwietnia 2009 r.; sygn. akt I SA/Bk 614/08). Mimo korzystnych dla podatników rozstrzygnięć sądów administracyjnych w tym zakresie, stanowisko organów podatkowych nie uległo zmianie i nadal w interpretacjach indywidualnych nakazują one rozliczanie opłaty wstępnej w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

Czynsz zerowy rozliczamy inaczej

W przypadku czynszu zerowego znajdują zastosowanie odmienne zasady. Czynsz zerowy generalnie stanowi opłatę za pierwszy miesiąc korzystania z przedmiotu leasingu. Organy podatkowe uznają, że czynsz zerowy może być jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia, ponieważ jest możliwe jego przypisanie do konkretnego okresu rozliczeniowego.

Jednorazowe zaliczenie czynszu zerowego do kosztów uzyskania przychodów jest przy tym dopuszczalne także w przypadku, gdy jego wysokość znacznie odbiega od wysokości pozostałych miesięcznych rat leasingowych. Zostało to potwierdzone w wielu interpretacjach indywidualnych oraz z wyroku WSA w Warszawie z 3 października 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1080/08).

bErlqAEZ

Podkreślić należy, że niezmiernie ważne jest aby charakter czynszu zerowego bezpośrednio wynikał z umowy leasingowej pomiędzy stronami. Jeżeli z umowy wynika co innego, w szczególności że zapłata czynszu zerowego warunkuje wykonanie umowy leasingowej, istnieje poważne ryzyko, że organy podatkowe potraktują go tak samo jak opłatę wstępną.

Autor jest konsultantem ds. podatkowych

bErlqAFu
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)