Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
leasing
20.11.2009 10:32

Zaliczenie w koszty pierwszej wpłaty leasingowej

Fiskus kwestionuje jednorazowe rozliczenie leasingowej opłaty wstępnej. Inaczej jest jednak z tzw. czynszem zerowym.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

*W przypadku umowy leasingu organy podatkowe kwestionują jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej. *

Zgodnie z ich stanowiskiem opłatę tę należy rozliczyć proporcjonalnie do czasu trwania umowy. Czy podobnie jest z czynszem zerowym?

W związku z tym, że opłata wstępna z tytułu leasingu warunkuje realizację całej umowyorgany podatkowe podkreślają, że opłata ta dotyczy całego okresu trwania umowy. Nie można jej bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami, dlatego stanowi pośredni koszt uzyskania przychodów. Biorąc pod uwagę art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, należy zauważyć, że jeżeli czas trwania umowy leasingowejprzekracza rok podatkowy, opłata wstępna powinna być rozliczana w czasie.

Sądy administracyjne przedstawiają jednak pewne wyłączenie w tym zakresie. W wyroku z 17. czerwca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 24/08) WSA w Warszawie stwierdził, że jeżeli w umowie leasingu nie określono, że opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy, w momencie poniesienia (podobnie orzekł WSA w Białymstoku w wyroku z 1. kwietnia 2009 r.; sygn. akt I SA/Bk 614/08). Mimo korzystnych dla podatników rozstrzygnięć sądów administracyjnych w tym zakresie, stanowisko organów podatkowych nie uległo zmianie i nadal w interpretacjach indywidualnych nakazują one rozliczanie opłaty wstępnej w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

Czynsz zerowy rozliczamy inaczej

W przypadku czynszu zerowego znajdują zastosowanie odmienne zasady. Czynsz zerowy generalnie stanowi opłatę za pierwszy miesiąc korzystania z przedmiotu leasingu. Organy podatkowe uznają, że czynsz zerowy może być jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia, ponieważ jest możliwe jego przypisanie do konkretnego okresu rozliczeniowego.

Jednorazowe zaliczenie czynszu zerowego do kosztów uzyskania przychodów jest przy tym dopuszczalne także w przypadku, gdy jego wysokość znacznie odbiega od wysokości pozostałych miesięcznych rat leasingowych. Zostało to potwierdzone w wielu interpretacjach indywidualnych oraz z wyroku WSA w Warszawie z 3 października 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1080/08).

Podkreślić należy, że niezmiernie ważne jest aby charakter czynszu zerowego bezpośrednio wynikał z umowy leasingowej pomiędzy stronami. Jeżeli z umowy wynika co innego, w szczególności że zapłata czynszu zerowego warunkuje wykonanie umowy leasingowej, istnieje poważne ryzyko, że organy podatkowe potraktują go tak samo jak opłatę wstępną.

Autor jest konsultantem ds. podatkowych

Tagi: leasing, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz