Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zaliczka to pożyczka czy przychód?

0
Podziel się:

Zaliczki na poczet wynagrodzenia odróżniać trzeba od zaliczek na służbowe zakupy.

Zaliczka to pożyczka czy przychód?
bEKkcbSJ

Zaliczka przychodem ze stosunku pracy czy też formą pożyczki udzielonej pracownikowi?

Zaliczka jest to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności. Zgodnie z tą definicją wypłacona pracownikowi w danym miesiącu zaliczka stanowi część należności (wynagrodzenia ze stosunku pracy) otrzymanej przez niego na poczet przyszłego wynagrodzenia.

Już sam fakt, że przysługuje ona na podstawie łączącego strony stosunku pracy i na poczet przyszłej pensji stanowi o tym, że jest ona dla pracownika przychodem ze stosunku pracy.

bEKkcbSL

_ Uwaga! _

_ Wypłata zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia nie może być traktowana przez pracodawcę jako pożyczka udzielona pracownikowi. _

Zaliczka na poczet wynagrodzenia a zaliczki na służbowe zakupy

Zaliczką w rozumieniu art. 87 kp są wypłaty na rzecz pracownika dokonywane z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się, powiązane z koniecznością poniesienia przez niego wydatków związanych z wykonywaniem pracy, które powinien pokryć pracodawca.

Będą to np. zaliczki na poczet kosztów delegacji służbowej czy na zakup materiałów potrzebnych pracownikowi do pracy albo paliwa do samochodu służbowego. Pieniądze przekazane pracownikowi jako zaliczka stanowią, w świetle art. 124 kp, mienie powierzone, z którego ma on obowiązek rozliczyć się na podstawie rachunków za wykonanie zadania (np. zakup towaru).

bEKkcbSR

Zaliczką w rozumieniu tego przepisu nie jest natomiast wynagrodzenie zaliczkowe, czyli część wynagrodzenia wypłaconego na poczet wynagrodzenia przyszłego przed terminem jego wymagalności (wyrok Sądu Najwyższego z 24 lipca 2001 r., sygn. akt I PKN 552/00).

Część wynagrodzenia wypłaconego na poczet wynagrodzenia przyszłego przed terminem jego wymagalności nie jest zaliczką w rozumieniu art. 87 § 1 pkt 3 kp, o ile strony umowy o pracę nie umówiły się inaczej. Tak zdecydował Sąd Najwyższy w wyroku z 24 lipca 2001 r. (sygn. akt I PKN 552/00; OSNP 2003/12/291).

bEKkcbTm
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)