Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
podatki w polsce
03.04.2013 06:00

Zapłata podatku. Niekoniecznie przelew

Przepisy wymagają, by przedsiębiorca płacił podatki przelewem. W niektórych przypadkach możliwa jest jednak zapłata gotówką lub kartą.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Gdolgikh/Dreamstime)

Prowadzenie firmy bez konta bankowego nie jest możliwe. Na gruncie przepisów trzech aktów, tj. ustawy o swobodzie gospodarczej, ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT, za wyłącznym pośrednictwem konta przedsiębiorca dokonuje i przyjmuje płatności od innego przedsiębiorcy, dokonuje transakcji o jednorazowej wartości przekraczającej równowartość 15 000 euro, otrzymuje zwrot różnicy podatku VAT i wreszcie płaci podatki.

W szczególnych okolicznościach przedsiębiorca będzie jednak mógł posłużyć się inną formą zapłaty, czyli gotówką i kartą płatniczą.

Obowiązek dokonania przelewu

Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, następuje w formie polecenia przelewu. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku przedsiębiorcy w banku czy spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Do urzędu gminy z kartą płatniczą

Z przedsiębiorców zdejmuje się jednak obowiązek stosowania przelewu jako formy płatności zobowiązań skarbowych w następujących sytuacjach:

- podatek jest pobierany przez płatników lub inkasentów,

- zapłata podatku jest dokonywana papierami wartościowymi lub znakami akcyzy,

- podatek nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- jeśli nie jest to podatek, tylko opłata skarbowa.

W przypadku podatków, które stanowią dochody budżetu gminy (np. podatek od nieruchomości, od środków transportu, leśny), rada gminy rada powiatu oraz sejmik województwa mogą dopuścić, w drodze uchwały, aby przedsiębiorcy zapłacili za nie kartą płatniczą.

Zapłata gotówką przywilejem mikroprzedsiębiorcy

Możliwość zapłaty podatków w gotówce przewidziano dla prowadzących działalność gospodarczą w skali mikro. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- zatrudniali mniej niż 10 pracowników średniorocznie,

- osiągnęli w danym roku obrotowym obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów gotowych i usług oraz operacji finansowych w wysokości nieprzekraczającej równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych dwóch lat nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Gotówką można zapłacić w kasie organu podatkowego, na poczcie, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a od niedawna także w okienkach kasowych biur usług płatniczych i instytucji płatniczych. Terminem zrealizowania zapłaty podatku jest dzień jego fizycznej wpłaty.

Czytaj więcej w Money.pl
Jeden procent? Wesprzyj nie tylko największych W tej chwili ponad 40 procent pieniędzy z odpisu podatkowego trafia do trzydziestu największych organizacji. Lobbują za wsparciem mniejszych.
Apelują do premiera: Powstrzymaj te zmiany Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwrócił się z apelem do premiera Donalda Tuska o powstrzymanie planowanego przez resort finansów wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe.
Kończy się czas na rozliczenie PIT-ów Jeżeli nie zapłacimy podatku w tym terminie, powstanie zaległość podatkowa, od której trzeba będzie, bez wezwania urzędu skarbowego, naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę.
Tagi: podatki w polsce, podatek, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz