Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zbiorcza faktura korygująca. Kiedy i na jakich zasadach można ją wystawić

0
Podziel się:

Ustawodawca określił zamknięty katalog sytuacji, w których można skorzystać z takiej możliwości.

Zbiorcza faktura korygująca. Kiedy i na jakich zasadach można ją wystawić
(meddygarnet/flickr (CC BY 2.0))

W określonych przypadkach podatnicy mają możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej w odniesieniu do dwu lub większej liczby faktur pierwotnych.

Ustawodawca określił zamknięty katalog sytuacji, w których należy wystawić fakturę korygującą. Dotyczy to przypadku udzielenia rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonta)
albo udzielenia opustów i obniżek po dokonaniu sprzedaży (czyli tzw. rabatów potransakcyjnych), dokonania zwrotu sprzedawcy towarów i opakowań, zwrotu zaliczki bądź też podwyższenia ceny lub stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury (art. 106j ust. 1 ustawy o VAT).

Podatnik powinien wystawić jedną fakturę korygującą do jednej faktury pierwotnej. Taka korekta powinna, zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy o VAT zawierać następujące dane:

  1. wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
  1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
  1. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 (datę wystawienia i numer kolejny faktury pierwotnej, dane sprzedawcy i nabywcy, NIP sprzedawcy i nabywcy, datę sprzedaży);

b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

  1. przyczynę korekty;
  1. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
  1. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

W przypadku jednak gdy podatnik udzieli rabatu w stosunku do całości sprzedaży zrealizowanej na rzecz konkretnego nabywcy w danym okresie, może on wystawić - na mocy art. 106j ust. 3 ustawy o VAT - jedną zbiorczą fakturę korygującą, która obejmie wszystkie korygowane faktury pierwotne dotyczące dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz ww. odbiorcy w tym okresie.

Zbiorcza korekta _ in minus _ powinna zawierać dodatkową informację o okresie, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka. Ponadto, może ona mieć uproszczoną formę, gdyż ustawodawca dopuszcza, by na takiej fakturze korygującej nie uwzględniać danych, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6, tj. NIPu nabywcy i dat sprzedaży oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą (przy czym, nawet w formie uproszczonej zbiorcza korekta musi wskazywać okres, do którego odnosi się zbiorczy rabat).

Należy przy tym zwrócić uwagę, że możliwość wystawienia ww. zbiorczej korekty (tj. w formie uproszczonej) jest uwarunkowana udzieleniem zbiorczego rabatu na rzecz określonego nabywcy.

Przy czym, taki rabat musi obejmować wszystkie transakcje (dostawy towarów i świadczenie usług) zrealizowane dla tego kontrahenta w danym okresie. Nie ma więc zasadniczo możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej, gdy sprzedawca udzielił w pewnym okresie nabywcy rabatu tylko na część z dostarczanych mu usług czy świadczonych na jego rzecz usług.

wiadomości
podatki
KOMENTARZE
(0)