Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zobacz, jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Zobacz, jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Fot. lisegagne/iStockphoto

Sprzedaż przez podatnika udziałów w spółce z o.o. skutkuje powstaniem dochodu, który jest opodatkowany podatkiem dochodowym. Fiskusowi trzeba oddać z niego 19 procent. Koniecznym jest złożenie odrębnego formularza PIT-38.

Jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m. in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Wartość kosztów podatkowych to nic innego, jak wydatki poniesione w celu objęcia udziałów w spółce, które stały się przedmiotem transakcji sprzedaży. Można zatem stwierdzić, że jest to przede wszystkim, cena za jaką dokonano nabycia udziałów, albo wysokość wkładów, jakie w zamian za nie wniesiono przy zakładaniu spółki. Większy problem może pojawić się dopiero w momencie gdy, zbywane udziały były objęte za wkład niepieniężny. W takim przypadku, ustawa wskazuje, że na dzień zbycia tych udziałów koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

  • nominalnej wartości objętych udziałów z dnia ich objęcia, jeżeli te udziały zostały objęte
    w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  • przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, określonej na dzień objęcia tych udziałów lub wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Po ustaleniu wysokości przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów oraz kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem, konieczne jest odprowadzenie do urzędu skarbowego stosownej kwoty podatku, którego wartość obliczana jest od ich różnicy, czyli od dochodu. Podatek dochodowy w tym przypadku wynosi 19 procent.

Oznacza to, że w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałowiec osiąga dochód opodatkowany 19-procentowym podatkiem dochodowym. Podatek ten liczony jest od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży udziałów, a wydatkami poniesionymi na ich nabycie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy udział zostanie sprzedany za taką samą kwotę, za którą był nabyty, to nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu.

Podobnie jak w przypadku innych źródeł, dochód z kapitału należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Dla tego rodzaju dochodów właściwe jest zeznanie PIT-38.

Czytaj więcej w Money.pl Money.pl
Opodatkowanie dochodów z udziałów w spółce
Przyjęło się, że wspólnicy zobowiązani są do podjęcia jednomyślnie decyzji odnośnie tego, w jakiej formie będą regulować zobowiązanie wobec organu podatkowego.
Dokonałeś dopłaty do spółki? Masz 14 dni na zapłatę podatku
W tym terminie trzeba także złożyć deklarację PCC-3. W przypadku spółki cywilnej, to jej wspólnicy są obciążeni obowiązkiem zapłacenia podatku.
Darowizna na rzecz miasta a odliczenie i koszty
Sprawdź czy darowiznę swojej firmy na rzecz miasta możesz wykorzystać w celu obniżenia zobowiązań podatkowych.
podatek, sprzedaż, spółka, udziały
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie