Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
akcyza
31.08.2012 12:06

Zobacz, kiedy obowiązuje zwolnienie z akcyzy

Zwolnienie od akcyzy będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy nabywają one wyroby węglowe od sprzedawcy posiadającego status pośredniczącego podmiotu węglowego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(CribbVisuals/iStockphoto)

Zwolnienia od akcyzy dla podmiotów zużywających wyroby węglowe można podzielić na dwie kategorie: zwolnienia dla firm zużywających węgiel w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dominującą grupę w tej kategorii stanowi zużycie węgla w energetyce i przemyśle) oraz zwolnienia dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

W tej drugiej kategorii poza gospodarstwami domowymi ze zwolnienia od akcyzy może skorzystać szereg innych podmiotów. Są to:

  • organy administracji publicznej;
  • jednostki Sił Zbrojnych RP;
  • podmioty objęte systemem oświaty (m. in. przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne);
  • żłobki i kluby dziecięce;
  • podmioty lecznicze (przykładowo samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy instytuty badawcze wykonujące działalność leczniczą);
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (m. in. powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej);
  • organizacje pozarządowe wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 31 a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym).

Przy czym, zwolnienie od akcyzy dla opisanych wyżej podmiotów będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy nabywają one wyroby węglowe od sprzedawcy posiadającego status pośredniczącego podmiotu węglowego. Sprzedaż wyrobów węglowych na rzecz podmiotów korzystających ze zwolnienia winna być potwierdzona dokumentem dostawy . Ważna jest jednocześnie informacja, że wszystkie ww. podmioty, podobnie jak gospodarstwa domowe, nie muszą prowadzić ewidencji zużycia wyrobów węglowych na cele objęte zwolnieniem od akcyzy (art. 31 a ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym).

Zasadność wprowadzenia zwolnienia od akcyzy dla wymienionych powyżej podmiotów nie budzi zastrzeżeń, ponieważ w większości przypadków ze zwolnienia skorzystają jednostki prowadzące działalność społecznie użyteczną. Wątpliwości w niektórych przypadkach może jedynie budzić kwestia jakim konkretnie podmiotom będzie przysługiwać to zwolnienie. Przykładem takich wątpliwości może być kategoria podmiotów zwolnionych określonych jako organy administracji publicznej.

Niejasności jakie mogły by się pojawić co do grupy podmiotów korzystających z omawianego zwolnienia jako jednostki organizacyjne pomocy społecznej zostały rozwiane przez odwołanie się ustawodawcy do ustawy o pomocy społecznej, gdzie odnajdziemy dokładne określenie jakie podmioty należy traktować jako jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Cechy jakie powinny posiadać organizacje wykonujące zadania z zakresu pożytku publicznego, aby były uznawane za organizacje pozarządowe uprawnione do korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych, ustawodawca zawarł w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Reasumując, wątpliwości co do zakresu podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (innych niż gospodarstwa domowe) korzystających ze zwolnienia od akcyzy dla zużycia wyrobów węglowych zostały przez ustawodawcę wprost rozwiane w ustawie o podatku akcyzowym za pomocy odesłań do innych ustaw, zaś w pozostałych przypadkach nie powinno być problemów z określeniem danych podmiotów (jak np. w przypadku jednostek sił zbrojnych RP czy żłobków).

Czytaj więcej w Money.pl
Dostali ulgę, ale nie mogą z niej skorzystać Trwają rozmowy pomiędzy ministerstwem gospodarki i finansów odnośnie zamieszania jakie wywołała akcyza na węgiel.
Weszła w życie nowa akcyza. "Bubel prawny" Tak uważa prof. Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych.
Zima to dla nich miliony nowych dokumentów Eksperci szacują, że w obrocie pojawi się pięć milionów dokumentów, bo tyle jest zawieranych rocznie transakcji kupna węgla.
Tagi: akcyza, wiadmomości, wiadomości, gospodarka, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
ECDDP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz