Notowania

zus
10.02.2010 09:03

Zwrot składek ZUS trzeba opodatkować

Nadpłatę należy doliczyć do pensji pracownika w miesiącu, w którym Zakład ją przekazał.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Rodrigo Galindez/CC/Flickr)

Składki na ubezpieczenia społeczne, które pracodawca nalicza od wynagrodzeń zatrudnionych przez siebie osób są ograniczone limitem. Nie należy ich już liczyć i odprowadzać, gdy pensja pracownika przekroczy wysokość 30-krotnego średniego wynagrodzenia.

Jeśli przedsiębiorca, który jest płatnikiem składek, błędnie nadal odprowadzał składki, choć płaca zatrudnionego przekroczyła limit, ZUS wzywa do korekty list płac i deklaracji pracowniczych za miesiące, w których do niego doszło.

W takiej sytuacji ZUS zwraca płatnikowi kwotę nadmiarowych wpłat, ten zaś ma obowiązek przekazania jej pracownikowi.

Nadpłata, oddana przez ZUS zwiększa pensję podatnika w momencie zwrotu. Wtedy też należy naliczyć od nie podatek od osób fizycznych.

Zwrot nie stanowi u pracownika podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Zwiększa natomiast podstawę naliczenia składki zdrowotnej.

_ W przypadku zwrotu składek za lata ubiegłe nie ma podstaw prawnych do zastosowania innych rozwiązań podatkowych, takich jak, obniżenie pobieranych na bieżąco składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe czy korekty informacji o dochodach uzyskanych przez pracownika na stosownym druku PIT-11 sporządzonej przez pracodawcę za lata poprzednie, gdyż informacja ta wystawiana za rok, ma odzwierciedlać stan faktyczny, a więc wysokości pobranych przez płatnika składek, a nie wysokości składek należnych _ - czytamy w interpretacji.

* [ Składka wypadkowa od każdej umowy zlecenia ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/skladka;wypadkowa;od;kazdej;umowy;zlecenia,225,0,581345.html )
* [ Firmy muszą zapłacić nową składkę na ZUS ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/firmy;musza;zaplacic;nowa;skladke;na;zus,90,0,583514.html )
Tagi: zus, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz