Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zwrot za internet a przychód pracownika

0
Podziel się:

Aby pracownik miał stały dostęp do danych firmy, również po godzinach pracy, pracodawca zobowiązał się do pokrywania kosztów stałego dostępu do Internetu.

Zwrot za internet a przychód pracownika

Aby pracownik miał stały dostęp do danych firmy, również po godzinach pracy, pracodawca zobowiązał się do pokrywania kosztów stałego dostępu do Internetu.

Pytanie

_ Czy zwrot kosztów za Internet będzie dla pracownika przychodem do opodatkowania? _

Odpowiedź

Zwrot pracownikowi kosztów dostępu sieci internetowej stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy niepodlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Zwrot kosztów za dostęp do sieci internetowej stanowi więc dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Jeżeli jednak zostanie udowodnione że komputer jest wykorzystywany przez pracownika przy
wykonywaniu pracy i stanowi jego własność, przychód ten mógłby podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 13 u.p.d.o.f. wolne od podatku są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Urzędy skarbowe bardzo często kwestionują jednak zwolnienie z podatku zwrotu przez pracodawców opłaty za Internet w domu pracowników. Jak twierdzi bowiem Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z dnia 3 sierpnia 2005 r., 1401/FB/005-316/AS/05, http:/sip.mf.gov.pl/sip "usługi dostępu do Internetu nie można uznać za narzędzie". Podobne stanowisko zajął również Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu w piśmie z dnia 21 listopada 2005 r., ZD/406-48/PIT/05, http:/sip.mf.gov.pl/sip/).

Autor współpracuje z Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer Polska, www.wolterskluwer.pl

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)