Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PIT-4R 2012. O czym trzeba pamiętać?

PIT-4R 2012. O czym trzeba pamiętać?

Fot. domin_domin/iStockphoto

PIT-4R to deklaracja w zakresie zaliczek należnych za dane miesiące, do których pobrania oraz odprowadzenia zobowiązany był płatnik podatku. Wykazujemy w niej zaliczki należne za dane miesiące, a nie faktycznie wpłacone w tych miesiącach do urzędu.

Dotyczy to również zaliczki za grudzień, którą możemy wpłacić do 20 stycznia roku następnego. Niezależnie od terminu jej wpłaty, jest ona w całości należna jeszcze za rok ubiegły i dlatego ujmujemy ją w PIT-4R za rok, który rozliczamy.

Powinniśmy przy tym zwrócić uwagę, że deklaracja PIT-4R obliguje do sporządzenia odpowiedniego podziału wykazywanych zaliczek, a także liczby podatników otrzymujących dane przychody. Przykładowo gdzie indziej wykazywane są zaliczki od wynagrodzeń pracowników i gdzie indziej zaliczki od wypłaconych stypendiów.

Odrębnie wykazujemy również dodatkowo pobrany podatek wynikający ze sporządzonych przez płatnika rozliczeń rocznych PIT-40 oraz powstałe w ten sposób nadpłaty. Osobno podajemy także dane o wpłatach na PFRON, ZFRON.

Pamiętajmy, że bez względu na liczbę pracowników, za których odprowadzamy zaliczki wypełniamy tylko jedną deklarację PIT-4R.

Kto musi wypełnić PIT-4R?Deklarację PIT-4R są zobowiązane wypełnić:

  • zakłady pracy;
  • podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych;
  • podmioty wypłacające wynagrodzenia za działalność wykonywaną osobiście (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia);
  • gospodarstwa domowe zatrudniające osoby do pomocy;
  • komornicy sądowi lub inne podmioty przejmujące zobowiązania zakładu pracy z tytułu stosunku służbowego;
  • organy wypłacające renty i emerytury.

PIT-4R należy składać do końca stycznia. Dla rozliczeń dotyczących 2012 roku będzie to więc data 31 stycznia 2013 roku. PIT-4R przesyłamy do urzędu skarbowego właściwego dla:

  • naszego miejsca zamieszkania (osoba fizyczna);
  • naszej siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (jeżeli nie jesteśmy osobą fizyczną).

Bez względu na liczbę pracowników, za których odprowadzamy zaliczki wypełniamy tylko jedną deklarację PIT-4R. W dokumencie musimy podać liczbę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych zaliczek.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
skar
79.162.120.* 2013-02-12 10:35
najlepiej bylo, jak byl PIT-4 co miesiac. powinni powrocic do PIT-4 co miesiac sumowanychych PIT-4 R roczny.