Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Podatek od nieruchomości: wkrótce mija pierwszy termin

Podatek od nieruchomości: wkrótce mija pierwszy termin

Fot. tobisto
Właściciele nieruchomości będą musieli wkrótce uszczuplić portfele o ratę podatku. Termin pierwszej wpłaty mija 15 marca br.

W tym roku wprowadzono kilka nowości, o których warto pamiętać. Po pierwsze obowiązuje zasada, że jeśli podatek od nieruchomości wyniesie mniej niż najniższe koszty doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (aktualnie 6,10 zł), podatnik nie będzie obowiązany go w ogóle uiszczać. Z kolei kiedy jego wartość nie przekroczy 100 zł, trzeba będzie go wpłacić jednorazowo, właśnie do 15 marca br., tj. w terminie płatności pierwszej raty.

Gmina pobiera podatek od nieruchomości w charakterystyczny sposób, bo w czterech ratach w ciągu roku proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Ostateczny termin płatności pierwszej raty wypada już za dwa tygodnie, tj. 15 marca br. Kolejne terminy upływają 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatkiem od nieruchomości objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zapłacić go muszą właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Od czego zależy wysokość podatku?


Od strony technicznej, podatek od nieruchomości zależy od metrażu nieruchomości (powierzchni przy gruntach i powierzchni użytkowej przy budynkach), ponieważ stawki tej daniny określone są w odniesieniu do 1 mkw. Co roku ulegają one zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.Natomiast w praktyce warto zwrócić uwagę, że wysokość stawek różni się ogromnie w zależności od tego, czy nieruchomość jest prywatna czy firmowa.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2016 r.:

  • od budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 22,86 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej za rok;
  • od budynku mieszkalnego 0,75 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej za rok;
  • od gruntu pod działalność gospodarczą 0,89 zł od 1 mkw. powierzchni za rok;
  • od gruntu pod budynek mieszkalny 0,47 zł od 1 mkw. powierzchni za rok.

Załóżmy, że Kowalski jest osobą fizyczną prowadzącą własną działalność gospodarczą i posiada dom o powierzchni równej 200 mkw. na terenie gminy, w której obowiązują maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Połowa domu to część mieszkalna, połowę wykorzystuje jako siedzibę swojej firmy, co w głównej mierze oznacza, że rozlicza w kosztach firmowych wszelkie opłaty z nią związane. Roczny podatek od nieruchomości od części mieszkalnej domu wynosi tu 75 zł (100 mkw.*0,75 zł), a od części wykorzystywanej na potrzeby biznesu aż 2286 zł (100 mkw.*22,86 zł).

Powyższa tabela prezentuje maksymalne stawki podatku od nieruchomości, narzucone przez ustawę. Natomiast w poszczególnych gminach stawki te mogą być niższe, bo każda właściwa rada gminy uchwala wysokości stawek podatków i opłat lokalnych odrębnie dla swojego terenu. Generalnie jednak aktualne stawki podatku od nieruchomości wykorzystywanych w działalności są nieco niższe od zeszłorocznych, co oznacza niewielką oszczędność wśród właścicieli-przedsiębiorców.

Kiedy zgłosić się do gminy?


Nabywając jako osoba fizyczna mieszkanie, działkę czy dom, trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów - opłaty dla notariusza czy podatku od czynności cywilnoprawnych. Co więcej, należy też poinformować o zakupie nieruchomości urząd gminy, na terenie której znajduje się nabytek. Podatnik ma na to 14 dni od np. dnia zakupu. Przedsiębiorca, który chce prowadzić swój biznes w domowych zaciszu, powinien złożyć dodatkowo oświadczenie o przeznaczeniu danego pomieszczenia w prywatnej nieruchomości na wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej.

Z informacji dla urzędu gminy musi wynikać, że zaszły okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Na podstawie takiej informacji gmina (wójt, burmistrz czy prezydent miasta) w drodze decyzji ustala wysokość podatku od nieruchomości na dany rok. Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (zakupu albo odziedziczenia), a wygasa wraz z upływem miesiąca, którym te okoliczności ustały, czyli np. miesiąca sprzedaży mieszkania.

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Wówczas iloczyn metrażu i stawki podatku mnożymy przez ułamek odpowiadający części roku.

Katarzyna Miazek, Tax Care


podatek, gmina, podatek od nieruchomości
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
jan T
193.106.155.* 2016-03-03 20:22
A co drodzy państwo z podatkiem od garażu w budynku mieszkalnym.Płacimy dwa razy za tą samą powierzchnie gruntu.Budynek sześciorodzinny brak pomieszczeń gospodarczych cztery garaże.Opłata za mieszkanie 133zł,opłata za garaż 136 zł-podatek od wieczystego użytkowania.Podatek od nieruchomości-Mieszkanie +grunt stawka 070zł za budynek+043zł za grunt -kwota 96 zł.Garaż na tym samym gruncie(już opłaconym) opłata podatku 10x większa -7zł za metr+043zł za grunt PODATEK -205zł-przecież to jest CZYSTE ZŁODZIEJSTWO wymyślony przez poprzednią ekipę rządzącą.
Myślący
83.20.181.* 2016-03-03 19:42
Najlepsze jest to, że prowadząc byle jaką firmę w pomieszczeniu o zaledwie 4x4 metry + malutka toaleta i łącznej powierzchni około 20m kw. przedsiębiorca musi zapłacić rocznie ponad 440zł. Pięknie co nie? Szczyt geniuszu biorąc pod uwagę, że to gigantyczny koszt za tak skandalicznie malutką powierzchnię.
mac75
5.172.247.* 2016-03-03 19:39
tyrałem jak wół na działkę i dom a teraz muszę co roku płacić haracz
Zobacz więcej komentarzy (19)