Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Podwyżki emerytur. Jak prezentuje się waloryzacja 2019?

Podwyżka emerytur, czyli, inaczej mówiąc, waloryzacja, to dopasowanie wysokości świadczenia emerytalnego do rosnących kosztów życia i pensji. Jest ustalana co roku i wypłacana od 1 marca.

Podziel się
Dodaj komentarz
(iStock.com)
Podwyżki emerytur są koniecznym zabiegiem, który ma na celu wyrównanie poziomu emerytur i rosnących cen

Jak kształtują się podwyżki emerytur?

Waloryzacja to coś, na co czekają wszyscy emeryci. Ten wskaźnik ogłaszany co roku pozwala zrównać ich emerytury z rosnącymi cenami. Ubiegłoroczne zapowiedzi rządzących wskazywały, że w 2019 roku emeryci dostaną podwyżki już od stycznia. Okazuje się jednak, że wyższe świadczenia będą liczone dopiero od marca.

I tak, w 2019 roku kwota podwyżki będzie nie niższa niż 70 zł brutto. Taką kwotę dostaną ci emeryci, których emerytura nie jest wyższa niż 2147,30 zł brutto. Taka wartość podwyżki pokazuje, że jest ona najwyższą podwyżką od kilku lat.

Waloryzacja obliczana może być na kilka sposobów. Stosuje się tu standardy określone w konwencjach ustalonych przez Międzynarodową Organizację Pracy i Rady Europy. Zakłada ona przynajmniej dwa modele obliczania waloryzacji. W pierwszym stosuje się indeks cen i kosztów utrzymania, dzięki czemu nie dopuszczamy do tego, że spada realna wartość dochodów. W drugim mamy do czynienia z obliczaniem waloryzacji zgodnie ze wzrostem przeciętnej płacy.

Podwyżka emerytur

Podwyżka emerytury, czyli inaczej waloryzacja, to dopasowanie wysokości tego świadczenia do rosnących zarobków i kosztów życia. Trzeba pamiętać, że jeśli nie będzie przeprowadzona waloryzacja, to świadczenie emerytalne lub rentowe będzie miało coraz niższą wartość realną. W efekcie nie będzie można spełnić podstawowych potrzeb emeryta.

Przebieg waloryzacji

Waloryzację emerytur i rent przeprowadza się zwykle od 1 marca. Rządzący zapowiadali, że w 2019 podwyżki emerytur i rent będą zrealizowane już od stycznia, ale nie udało się tego wprowadzić.

Emeryci dostaną podwyższone świadczenie dopiero od 1 marca 2019 roku. Jak oblicza się waloryzację? Stosowany jest do tego specjalny wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji opiera się na wartości cen towarów i usług obowiązujących w minionym roku kalendarzowym. Tę wartość zwiększa się o co najmniej 20 proc. Gdy już taki wskaźnik waloryzacji znamy, mnoży się przez niego kwotę świadczenia i podstawę wymiaru świadczenia.

Warto pamiętać, że przy obliczaniu waloryzacji ważnym elementem jest wskaźnik cen i usług. W przypadku planów waloryzacji jest ona konsultowana Trójstronną Komisją do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jeżeli po przedstawieniu prognoz dotyczących wskaźnika inflacji, który jest podstawą do ustalenia ustawy budżetowej i uzgodnieniu poziomu waloryzacji, Komisja zgodzi się na określony poziom waloryzacji emerytur, wskaźnik ten jest ogłaszany w Monitorze Polskim.

Jeżeli natomiast Komisji nie uda się znaleźć konsensusu z ustawodawcą, to decyzję podejmuje Rada Ministrów samodzielnie.

Podwyżki emerytur 2019

Podwyżka emerytur w 2019 roku będzie nie mniejsza niż 70 zł brutto. Przepisy o waloryzacji dotyczą 4,7 mln emerytów i rencistów, 105 tys. osób, które otrzymują świadczenia przedemerytalne, a także 281 tys. osób korzystających z rent socjalnych. Nie można też zapomnieć o świadczeniobiorcach KRUS. Tych jest 1,14 mln.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
19-03-2019

alawyrównywanie szans według PIS polega na dawaniu 13 emerytury w takiej samej wysokości temu co ma 6000 zł emerytury na dodatek jeszcze pracuje … Czytaj całość

19-03-2019

jackuBrawo PIS

19-03-2019

bogdanJeszcze tego nie bywało dziękujemy.

Rozwiń komentarze (3)