Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Aneks do umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest dość swobodnym kontraktem obu stron. Jeśli jednak w zakresie prac albo wynagrodzeniu trzeba wprowadzić niezbędne poprawki, nie musimy od razu takiej umowy anektować. Można wprowadzić modyfikacje poprzez aneks do umowy zlecenia.

Podziel się
Dodaj komentarz
Najczęstszą formą wprowadzania zmian do umowy jest wykorzystanie aneksu

Co może zmieniać aneks umowy zlecenia?

Zmiany do umowy zlecenia można wprowadzić w każdym momencie. Wymagana jest jednak zgoda obu stron. Aneks musi być przygotowany w tej samej formie co umowa. Oczywiście zawsze możemy wypowiedzieć konkretną umowę zlecenia i podpisać nową w zupełnie innym kształcie. Warto jednak pamiętać, że umowa zlecenie nie jest umową i pracę dlatego nie stosuje się tutaj przywileju okresu wypowiedzenia czy minimalnej pensji.

Zdecydujmy się jednak na przygotowanie aneksu. Ponieważ umowa zlecenie podlega zasadzie swobody umów, może być nie tylko podpisana z dowolnymi warunkami, jakie ustalą obie strony, ale też w każdej chwili i w dowolnym zakresie może ona być zmodyfikowana, uzupełniana, czy rozwiązana. To, w jaki sposób może być ona zmieniona, dobrze jest wpisać już do głównej umowy zlecenia. Trzeba pamiętać, że zmiana umowy zlecenia powinna zostać dokonana w identycznej formie, w jakiej została zawarta ta umowa.

Najczęściej umowa zmieniana jest w formie aneksu. Jest to, inaczej mówiąc, porozumienie obu stron, które zmienia zapisy zawartej wcześniej umowy. Aneks do umowy zlecenia stosowany jest zwykle w przypadku, gdy zmiany są korzystniejsze dla zleceniobiorcy.

Forma aneksu do umowy zlecenie

Umowa zlecenie może być zawarta w dowolnej formie. Nawet ustnej. Kodeks cywilny nie reguluje bowiem tego, w jakiej formie powinna ona być przygotowana. Logicznie więc rzecz biorąc, zmiany czy rozwiązania umowy można więc też dokonać w formie ustnej. Strony mogą jednak wcześniej zastrzec sobie, że zmiany w umowie (aneks) musi być sporządzony w konkretnej formie.

Zmiany w umowie zleceniu a wypowiedzenie

Trzeba pamiętać, że w przypadku umowy zlecenia nie można wprowadzić do niej zmian analogicznie jak w przypadku wypowiedzenia zmieniającego stosowanego w przypadku umowy o pracę, gdy proponuje się nowe warunki. W takim wypadku pracownik może odmówić przyjęcia nowych warunków. Ma na to połowę okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zmieniające, o którym mowa odnosi się bowiem wyłącznie do prawa pracy. W prawie cywilnym, któremu podlega umowa zlecenie, nie ma odpowiednika takich przepisów.

Co więc dzieje się w sytuacji, gdy zleceniobiorca nie chce zgodzić się na aneks do umowy zlecenia? W takim wypadku można wypowiedzieć umowę zlecenia, a następnie zaproponować podpisanie takiej umowy w nowym kształcie, na nowych warunkach. Można to zrobić jednak wyłącznie wtedy, jeśli w umowie nie ograniczono możliwości wypowiedzenia umowy wyłącznie do ważnych powodów. Wtedy zleceniodawca musi ocenić, czy rozwiązanie umowy jest w tej sytuacji możliwe. Jeśli zdecyduje się ją wypowiedzieć mimo braku ważnych przesłanek, będzie musiał zapłacić odszkodowanie zleceniobiorcy za szkodę, która została spowodowana wypowiedzeniem zlecenia.

Podsumowując, umowa zlecenie może być więc zmieniona na dwa sposoby:

1. Gdy zmiana umowy zlecenia dokonywana jest za porozumieniem stron, czyli sporządzany jest aneks do umowy zlecenia.
2. Gdy wypowiadamy dotychczasową umowę zlecenia i składamy propozycję zawarcia nowej umowy zlecenia, która ma zmienione warunki.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz