Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Audyt wewnętrzny. Jak usprawnić działanie firmy?

0
Podziel się:

Audyt wewnętrzny przeprowadzany jest po to, by sprawdzić transakcje czy wydarzenia funkcjonujące w firmach. Chodzi o to, żeby odpowiednio zarządzać ryzykiem i zapobiegać nieprawidłowościom.

Audyt to narzędzie służące do porawienia kontroli wewnętrznej w spółce
Audyt to narzędzie służące do porawienia kontroli wewnętrznej w spółce (pixabay.com / CC0)
bFfSdxed

Po co przeprowadza się audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny związany jest z kontrolą funkcjonującą w firmie. Kontroler analizuje transakcje i wydarzenia, które wydarzyły się w firmie. Audyt wewnętrzny ma na celu przygotowanie do tego, żeby zapobiegać nieprawidłowościom i zarządzać ryzykiem. Audyt wewnętrzny przeprowadza się dlatego, że przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność w otoczeniu, które zmienia się bardzo szybko, a przez to istnieje spore i coraz częściej występujące ryzyko. Co więcej, w praktycznie każdej firmie rozlicza się zarządzających z efektów. Trzeba więc pamiętać, że inwestorzy nie są w stanie często zaakceptować wyników firmy.

Dzięki audytowi przedsiębiorstwa mogą dokładnie sprawdzić, czy zarządzenie ryzykiem i system związany z kontrolą wewnętrzną w odpowiedni sposób pasują do organizacji.

bFfSdxef

Komórka audytu wewnętrznego odpowiedzialna jest za nadzór procesu, który ma usprawnić kontrolę wewnętrzną, monitoruje też usprawnienie kontroli wewnętrznej, a także sprawdza, jakie jest ryzyko, że wystąpią zjawiska o negatywnych efektach. Audyt wewnętrzny wskazuje też na to, w jaki sposób wdrożyć efektywne procedury wewnętrzne tak, by usprawnić procesy gospodarcze i zmienić nieefektywne rozwiązania. Jeśli nie ma w firmie konkretnych procedur kontrolnych, to trudne może być ograniczenie potencjalnych strat, które się mogą przytrafić.* Audyt finansowy* pomaga też kierownictwu efektywnie sprawować kontrolę nad firmą.

Audyt finansowy jest jednym z instrumentów ładu korporacyjnego. Jeśli mówimy o kontroli, to porównuje ona stan faktyczny z tym, co jest wymagane. Audyt natomiast ocenia czy stan faktyczny odpowiada celom, a także wskazuje kierunek zmian.

Audyt jest więc narzędziem, które zapewnia poprawę kontroli wewnętrznej w spółce.

Służby audytu wewnętrznego mogą być wykorzystane również jako doradcy, którzy mogą wprowadzić zmiany w zarządzaniu ryzykiem.

bFfSdxel

Cele audytu

Audyt pomaga osiągać cele organizacji, zarówno te strategiczne, jak i operacyjne – cele powinny być oczywiście jasno określone, mierzalne, realne i określone w czasie. Cele strategiczne są bardzo szczegółowe i wyraźnie określają sposób, w jaki organizacja może ten cel osiągnąć. Cele operacyjne związane są ze skutecznością i efektywnością działania organizacji.

Audyt ocenia też ryzyko i kontrole oraz to, w jaki sposób zarządzana jest organizacja. Te trzy procesy są ze sobą związane po to, by zrealizować cel każdej organizacji. Audyt może być przeprowadzany przez niezależne firmy doradcze. Weryfikują one konkretne procesy, żeby usprawnić działanie organizacji i wnieść do niej wartość dodaną.

Audyt powinien cechować się niezależnością i obiektywizmem. Audytor powinien badać organizację w sposób bezstronny.

bFfSdxem

Ważne jest też, żeby działalność audytorska była prowadzona w sposób usystematyzowany z zachowaniem pełnej dyscypliny. Ma to usprawnić funkcjonowanie organizacji.* Każdy audyt opiera się na trzech płaszczyznach*:

  • planowanie audytu;
  • wykonanie zadań audytorskich;
  • przekazanie informacji o wynikach badań.

Audytem wewnętrznym zajmują się renomowane firmy księgowo-podatkowe.

bFfSdxeG
KOMENTARZE
(0)