Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

CEIDG-1

0
Podziel się:

CEIDG-1 jest formularzem dla osób, które chcą uruchomić działalność gospodarczą. Na tym samym druku dokonuje się też aktualizacji danych przedsiębiorcy, zawieszenia firmy albo zamknięcia działalności.

Druk CEIDG-1 służy do regulowania kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym jej założenia, zamknięcia czy zawieszenia
Druk CEIDG-1 służy do regulowania kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym jej założenia, zamknięcia czy zawieszenia (pixabay.com / CC0)
bEDQFTBx

Każda osoba, która chce prowadzić działalność gospodarczą, musi być wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Żeby to zrobić, trzeba wypełnić druk CEIDG-1. Z tego samego dokumentu korzystamy, jeśli chcemy zaktualizować dane przedsiębiorcy, który już został zarejestrowany albo zawiesić lub zamknąć działalność.

Jak wypełnić druk CEIDG-1?

Ponieważ ten sam wniosek służy do zgłaszania różnego typu zdarzeń związanych z działalnością, trzeba z uwagą wypełniać szczególnie jego pierwszą część. Oznaczamy w niej bowiem, czy chcemy działalność uruchomić, zawiesić, czy zamknąć.

Załóżmy, że chcemy założyć działalność gospodarczą. W części nr 1 zaznaczamy odpowiednią kratę. Potem przechodzimy do dalszej części dokumentu. Wpisujemy dokładne dane, a także numer dowodu osobistego. Trzeba też wpisać PESEL, NIP lub REGON. Jeśli nie posiadamy takiego numeru, trzeba zaznaczyć kratkę "Nie posiadam numeru PESEL/NIP/REGON".

bEDQFTBz

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie obywatelstwa. W przypadku polskiego wystarczy postawić krzyżyk w odpowiednim miejscu. Jeśli przedsiębiorca posiada i inne, to musi je wszystkie zadeklarować.

Teraz kolej na adresy. Wpisujemy tutaj miejsce zamieszkania i zameldowania. Dopiero w części szóstej druku, pojawiają się rubryki dotyczące firmy. Trzeba będzie wpisać więc nazwę przedsiębiorstwa. Przy okazji, ważne przypomnienie. Jeśli chcesz prowadzić biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, to w nazwie zawsze musi być umieszczone imię i nazwisko właściciela firmy. W polu przewidywana liczba pracujących wpisujemy liczbę osób, wykonujących pracę, która przynosi im zarobek. Nie ma tu znaczenia, gdzie tę pracę wykonują i ile za nią dostają. Chodzi tu więc zarówno o pracowników pracujących na umowach o pracę, jak i właścicieli prowadzących działalność gospodarczą.

Kody PKD w CEIDG-1

Następny w kolejności element to kody PKD, czyli kategorie działalności, które będzie prowadził przedsiębiorca. Polska Klasyfikacja Działalności zakłada, że są one podzielone na sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy. Każdy typ działalności ma określony numer. Przedsiębiorca może zadeklarować dowolną liczbą kodów PKD. Istotne jest jednak wybranie jednego, głównego jako przeważającego dla tej konkretnej działalności. We wniosku jest miejsce na 9 kodów PKD. Jeśli podatnik chce ich wpisać więcej, musi skorzystać z załącznika CEIDG-RD.

W rubryce numer 08 wpisujemy datę rozpoczęcia działalności. Może to być data złożenia wniosku albo jakiś termin w przyszłości. Nie można niestety wybrać tej daty wstecz.

bEDQFTBF

Na koniec wpisujemy jeszcze dane kontaktowe, tj. numer telefonu, poczty elektronicznej czy strony www. Tych danych nie musimy wpisywać. Jeśli jednak to zrobimy, będą one widoczne i ogólnodostępne dla wszystkich poprzez serwis CEIDG.

Wniosek CEIDG służy też do określenia, gdzie będziemy prowadzić swoją działalność. To szczególnie istotne, jeśli siedziba firmy będzie gdzieś indziej niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Gdy miejsc wykonywania działalności jest więcej, trzeba je również wymienić we wniosku jako "dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej".

W rubryce 12 wpisujemy datę powstania obowiązku opłacania składek. Jest to ten sam dzień, w który przypada uruchomienie firmy. Wpisując te dane, przedsiębiorca jest automatycznie zgłaszany do ZUS-u jako płatnik.

Potem trzeba jeszcze ustalić właściwy urząd skarbowy do rozliczeń podatkowych. Jest on ustalany ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Osoby, które zgłaszają nową firmę, nie muszą wpisywać danych poprzedniego urzędu skarbowego. Kolejne miejsca dotyczą wyboru konkretnej formy opodatkowania, która będzie obowiązywała przedsiębiorcę do końca roku podatkowego. Co za tym idzie, trzeba też wpisać rodzaj prowadzonej księgowości, a także to, gdzie będzie przechowywana dokumentacja księgowa.

bEDQFTBG

W ostatniej części podajemy wszystkie numery kont związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie trzeba podawać rachunku osobistego.

bEDQFTCa
KOMENTARZE
(0)