Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

Certyfikat rezydencji

0
Podziel się

Certyfikat rezydencji określa miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu dla celów
podatkowych. Certyfikat stosuje się przede wszystkim w transakcjach z kontrahentami
zagranicznymi.

Certyfikat rezydencji podatkowej pozwala określić miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu
Certyfikat rezydencji podatkowej pozwala określić miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (istockphoto)
bEqqLrnV

Certyfikat rezydencji określa miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu dla celów podatkowych. Certyfikat stosuje się przede wszystkim w transakcjach z kontrahentami zagranicznymi.

Czym jest certyfikat rezydencji?

Zgodnie z ordynacją podatkową certyfikat rezydencji ma za zadanie potwierdzić miejsce zamieszkania (to w przypadku osoby fizycznej) lub siedzibę podmiotu (w przypadku podmotu prawnego), które są istotne dla celów podatkowych. Taki certyfikat ma ograniczyć nadużycia, które mogą się pojawić w związku z przepisami dotyczącymi podwójnego opodatkowania.

Certyfikat rezydencji podatkowej potwierdza jednoznacznie, gdzie znajduje się siedziba podatnika (w przypadku osoby prawnej) lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej dla celów podatkowych.

bEqqLrnX

W Polsce certyfikat rezydencji podatkowej wystawia urząd skarbowy na wniosek płatnika. Takie zaświadczenie potwierdza, że płatnik ma siedzibę albo miejsce zamieszkania w Polce i rozlicza tu podatki. Certyfikat rezydencji potwierdza siedzibę teraźniejszą lub przeszłą. Nie da się ustalić rezydencji przyszłej.

Elektroniczny certyfikat rezydencji podatkowej

Certyfikaty rezydencji wydawane są w formie papierowej albo elektronicznej. Jeśli organ podatkowy konkretnego państwa wydaje zaświadczenia tak w formie papierowej, jak i elektronicznej, to oba są równorzędne. Płatnik musi uznać taki certyfikat w jednej z tych form.

Certyfikat pomaga rozliczyć transakcje międzynarodowe zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kopia zaświadczenia rezydencji podatkowej, która została np. pobrana w formie pliku ze strony internetowej kontrahenta, nie może zostać uznana za certyfikat rezydencji podatkowej. W związku z tym płatnik zmuszony jest pobrać podatek dochodowy u źródła od wypłat na rzecz nierezydenta.

bEqqLrod

Elementy certyfikatu rezydencji

Każdy certyfikat składa się z kilku elementów. Są to:

  • data wystawienia;
  • miejsce zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) lub siedziba firmy (w przypadku osoby prawnej), które określają miejsce rezydencji;
  • dane identyfikacyjne podmiotu;
  • określenie w jakim celu został wydany taki dokumencie;
  • nazwa organu, który wydał zaświadczenie.

Data ważności certyfikatu rezydencji podatkowej

Certyfikat rezydencji podatkowej zachowuje ważność dopóki nie zmieni się stan, który on potwierdza. Oczywiście zasady tej nie stosuje się jeśli w treści certyfikatu określono termin jego ważności (przede wszystkim przez wskazanie roku podatkowego, albo w sytuacji, gdy wskazuje okres, na który certyfikat został wydany.

bEqqLroe

Certyfikat potrzebny jest, żeby stwierdzić, czy od wypłat zrealizowanych dla kontrahenta zagranicznego powinno się pobrać podatek oraz jaką stawkę zastosować. Chodzi o to, czy podatek zostanie rozliczony według polskich przepisów podatkowych czy przepisów, które wynikają z umów międzynarodowych.

Uzyskanie od kontrahenta certyfikatu rezydencji jest ważne ponieważ to płatnik jest odpowiedzialny za pobranie i rozliczenie podatku. W związku z tym musi on posiadać certyfikat rezydencji, który jest aktualny na dzień dokonywania wypłat.

Jeśli spółka ma oryginał certyfikatu rezydencji, to może zastosować zwolnienie od podatku. Dobrze jest jeśli oprócz certyfikatu udało się zdobyć jeszcze potwierdzenie (wystarczy email), że dane od chwili wydania certyfikatu się nie zmienił. Żeby zastosować zwolnienie, spółka musi posiadać taki certyfikat, uzyskując go od kontrahenta zagranicznego.

bEqqLrof

Certyfikat musi być w oryginale. Nawet jeśli kopia jest potwierdzona przez notariusza, to kontrahent musi przekazać chociaż do wglądu
oryginał certyfikatu. Kopie certyfikatów rezydencji nie są dokumentami urzędowymi.

bEqqLroy
KOMENTARZE
(0)