Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Dochód brutto. Czym jest i ile wynosi?

Dochód brutto to całe wynagrodzenia, w którym bierzemy pod uwagę wszystkie składniki tego wynagrodzenia, składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wynagrodzenie zawarte w umowie jest bardzo często nazywane wynagrodzeniem brutto.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bartosz KRUPA/East News)
W skład dochodu bruttowliczają się wszystkie składniki, zaliczki na podatek dochodowy i inne dodatki

##Co to jest dochód brutto?

Dochód brutto jest całkowitym wynagrodzeniem. Jest to kwota zawierająca wszystkie składniki, zaliczki na podatek dochodowy i inne dodatki.

Dochód brutto obniża się o zaliczkę na podatek dochodowy, składki ZUS i wszystkie inne odliczenia. Wynik takiego działania jest pensją netto. Wtedy mamy do czynienia z dochodem netto, czyli kwotą, którą pracownik realnie otrzyma za pracę.

Wynagrodzenie brutto odnosi się najczęściej do minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2018 roku ma ono wartość 2100 zł brutto. Kwota płacy minimalnej została ustalona jako niecałe 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. W stosunku do poprzedniej wartości jest to wzrost o ok. 5 proc.

Składki, które odprowadza się od dochodu brutto, są różne. Zależą od typu umowy i wysokości wynagrodzenia.

##Kwota brutto i netto w umowie o pracę

Skoro kwota brutto to pensja z wszystkimi obciążeniami, pora dowiedzieć się, jakie to obciążenia. Są to m.in. składki do ZUS-u i zaliczka na podatek dochodowy. Bezpośrednio od wynagrodzenia pracownika odejmujemy składki, które obciążają jego część wynagrodzenia (to połowa składki emerytalnej i rentowej oraz składka chorobowa i zdrowotna w całości). Od wynagrodzenia brutto potrąca się też całą zaliczkę na podatek dochodowy.

Składka na ubezpieczenie emerytalne to 19,52 proc. Po połowie płacona jest przez pracownika i pracodawcę.

W przypadku ubezpieczenia rentowego składka wynosi 8 proc., z czego pracodawca płaci 6,5 proc., a pracownik 1,5 proc.

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe to 2,45 proc. dochodu brutto. W całości pokrywana jest przez pracownika. Dzięki temu pracownik, który jest chory i nie może wykonywać pracy, otrzyma zasiłek.

Składka zdrowotna stanowi 9 proc. dochodu. Jednak żeby ją obliczyć, trzeba wynagrodzenie pomniejszych o sumę składek emerytalnej, rentowej i chorobowej. Opłacenie tej składki pozwala na korzystanie państwowej służby zdrowia. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odliczana od podatku dochodowego.

##Zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się od przychodu, czyli wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Od przychodu odejmujemy koszty uzyskania przychodu, które zależą od tego, czy pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości. Wynik odejmowania zaokrąglamy do pełnych złotych. Wychodzi nam dochód, od którego obliczamy podatek. Od podatku odejmujemy jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 proc.

Wynagrodzenie brutto nie jest całkowitym kosztem, który ponosi pracodawca, zatrudniający pracownika na umowę o pracę. Żeby takie koszty obliczyć albo poznać wysokość pensji netto, czyli otrzymywanej "na rękę" można skorzystać z wygodnego kalkulatora przeliczającego brutto na netto.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz