Notowania

EBITDA. Czym jest i do czego służy ten wskaźnik?

EBITDA to angielskie określenie zysku firmy przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami. EBITDA pozwala w łatwy sposób pokazać rentowność biznesu. Wykorzystuje się ją również przy wycenie firmy.

Podziel się
Dodaj komentarz
EBITDA określa zysk firm bez uwzględnienia opodatkowania, amortyzacji i odsetek

Definicja EBITDA

EBITDA to „earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, czyli jest to zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji.

„Odsetki” („interest”) są to koszty finansowe firmy, inaczej koszty związane z obsługą zadłużenia, które pomniejsza się o przychody finansowe. W kategorii „Podatki” (taxes) bierzemy pod uwagę podatek dochodowy, który przedsiębiorstwo płaci od osiąganych dochodów. Będzie to albo podatek CIT, albo PIT. Warto pamiętać, że w tej kategorii nie uwzględniamy podatku VAT.

„Amortyzacja” to koszt związany ze zużyciem trwałego majątku. EBITDA pokazuje ogólny wynik z całej działalności. Bierze się tu pod uwagę zarówno wynik z działalności podstawowej, ale i każdy inny, nawet jeśli nie jest związany z działalnością podstawową. W przypadku EBITDA wynik ten podawany jest bez uwzględnienia kosztów finansowych i podatku dochodowego, a także amortyzacji. Wynik EBITDA osiąga się, wykorzystując kapitały własne, a także zewnętrzne, np. w postaci pożyczek lub kredytów.

Jak obliczyć EBITDA?

EBITDA obliczana jest poprzez wykorzystanie EBIT i amortyzacji.

EBIT jest zyskiem, obliczonym jako różnica przychodów i kosztów z uwzględnieniem amortyzacji, ale bez brania pod uwagę kosztów finansowych i podatków. Do obliczenia EBIT stosuje się następujący wzór: do zysku netto dodajemy koszty podatkowe, do tego dodajemy koszty finansowe, które są związane z obsługą długu.

Amortyzacja jest kosztem środków trwałych, który jest rozłożony w czasie. Można dokonywać odpisów amortyzacyjnych maszyn i urządzeń, czyli tzw. aktywów trwałych materialnych, ale i wartości niematerialnych i prawnych. W ich skład wchodzą znaki towarowe, patenty, licencje. Amortyzacja nie jest koszt gotówkowym. Wydatek gotówkowy podejmowany jest w momencie zakupu środka trwałego. Jeśli więc kupujemy urządzenie, to wydatek gotówkowy dokonany jest w jednym miesiącu, ale koszt, związany z odpisem amortyzacyjnym rozlicza się w dłuższym okresie, np. przez 60 miesięcy.

Po co EBITDA?

EBITDA jest wielkością, która pokazuje działalność firmy, nie uwzględniając kosztów, które są związane z inwestycjami w aktywa trwałe (materialne i niematerialne).

W przypadku EBITDA nie bierze się pod uwagę ani wydatków gotówkowych związanych z zakupem środków trwałych (CAPEX), ani odpisów amortyzacyjnych, które dotyczą środków trwałych.

EBITDA ma sens w przypadku firm, które mają już spory majątek i będą inwestować w zakup nowych środków trwałych przez pewien okres. Warto też podkreślić, że mogą to być też firmy, które mają trudną sytuację ekonomiczną i nie mają pieniędzy, by ponosić wydatki inwestycyjne.

EBITDA często wykorzystywana jest przez spółki giełdowe. EBITDA stosowana jest też jako kategoria porównawcza do wyceny firmy metodą rynkową. EBITDĘ stosuje się też do wstępnej wyceny firmy. Warto wiedzieć jednak, że chociaż EBITDA jest powszechnie stosowana, to nie ma żadnej formalnej definicji, która by regulowała sposób obliczania i wskazywania tej wielkości.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz