Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

FGŚP. Na co pozwala Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

0
Podziel się

FGŚP to Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawcy płacą co miesiąc na niego składki, ale niewiele osób wie, co tak naprawdę ten fundusz gwarantuje.

FGŚP pozwala pracownikom na uzyskanie świadczeń w przypadku niewypłacalności pracodawcy
FGŚP pozwala pracownikom na uzyskanie świadczeń w przypadku niewypłacalności pracodawcy (pexels.com/Mohammad Danish)
bDSHIGOd

FGŚP, czyli Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to państwowy fundusz celowym. Został stworzony po to, by chronić roszczenia pracowników w momencie, gdy ich pracodawca stanie się niewypłacalny. Fundusz wypłaca świadczenia, które należą się pracownikom pracodawcy, który jest niewypłacalny.

Dla kogo są świadczenia z FGŚP?

Świadczenia FGŚP są gwarantowane nie tylko obecnym pracownikom. Mogą z nich skorzystać też byli pracownicy, a także członkowie rodziny zmarłego pracownika, którzy są uprawnieni do otrzymania renty. Z pieniędzy FGŚP może też skorzystać syndyk i likwidator.

Żeby uzyskać świadczenia z FGŚP, pracownik musi lub musiał być zatrudniony w firmie prowadzącej działalność wyłącznie w naszym kraju i przedsiębiorstwa te nie mogą być wyłączone z możliwości ogłoszenia upadłości w Polsce, lub pracował w firmie, która ma siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej. FGŚP gwarantuje też wypłaty środków pracownikom zatrudnionym w przedstawicielstwach firm, jeśli zatrudniają oni na zasadach polskiego prawa.

bDSHIGOf

Jak finansowany jest FGŚP?

FGŚP finansowany jest m.in. ze składek pracodawców. Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników na umowy o pracę i umów zlecenie musi odprowadzić za nich składki, w wysokości 0,1 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. FGŚP finansowane jest też przez kwoty uzyskane ze zwrotów należności i zabezpieczeń majątków dłużników.

Składka na FGŚP jest naliczana i opłacana przez pracownika. Zgodnie z ustawą o FGŚP pracownikiem jest osoba fizyczna pozostająca z pracodawcą w stosunku pracy albo realizuje pracę nakładczą lub realizuje pracę na zasadzie umowy zlecenia, a także wykonuje pracę zarobkową w inny sposób niż stosunek pracy.

Od września 2017 pokrewieństwo i powinowactwo, które łączy pracownika z pracodawcą, nie zwalnia z konieczności opłacania składek na FGŚP.

bDSHIGOl

Przepisy FGŚP nie obowiązują kilku grup pracodawców, wobec których nie zachodzi niewypłacalność. Chodzi tu o:

  • osoby prawne, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych;
  • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
  • osoby fizyczne, które prowadzą gospodarstwo domowe i zatrudniające osoby do wykonywania pracy zarobkowej w tym gospodarstwie.

Jak uzyskać pieniądze z FGŚP?

Procedurę odzyskania środków z FGŚP można rozpocząć po miesiącu od ogłoszenia niewypłacalności przedsiębiorcy można. Osoba, która odpowiada za zarządzenia majątkiem firmy, przygotowuje zestawienie niezaspokojonych roszczeń, a także sporządza listę osób uprawnionych do uzyskania tych świadczeń.

Pracownicy mogą uzyskać zwrot świadczeń m.in. z wynagrodzenia za pracę za maksymalnie 3 miesiące, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Należą się też pieniądze z odprawy pieniężnej, która przysługuje na podstawie przepisów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy.

bDSHIGOG
KOMENTARZE
(0)