Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Franszyza integralna. Pojęcie istotne dla ubezpieczeń

0
Podziel się:

Franszyza to pojęcie związane z ubezpieczeniami. Wiele osób myli je z franczyzą, pojęciem związanym z biznesem.

Obok franszyzy integralnej funkcjonuje też franszyza redukcyjna
Obok franszyzy integralnej funkcjonuje też franszyza redukcyjna (ARKADIUSZ ZIOLEK)
bEIFaEyd

Franczyza to możliwość prowadzanie biznesu pod inną, bardzo znaną marką. W przypadku franszyzy natomiast, czyli pojęcia związanego z ubezpieczeniami mamy do czynienia z udziałem własnym w sumie odszkodowania.

Franszyza integralna i ubezpieczenie

W umowie ubezpieczenia ustala się sumę ubezpieczenia. To kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca w momencie zdarzenia ubezpieczeniowego. W ubezpieczeniach stosujemy też pojęcia franszyzy integralnej i redukcyjnej, a także wkładu własnego.

Franszyza opiera się na tym, że na ubezpieczające przerzucona jest część szkody. Jest ona stosowana przede wszystkim w ubezpieczeniach majątkowych, dzięki czemu pozwala obniżyć składkę. Wszystko dzięki temu, że eliminujemy drobne szkody albo też obniżamy kwotę każdego odszkodowania.

bEIFaEyf

Franszyza integralna – wyjaśnienie pojęcia na przykładzie

Pojęcie franszyzy integralnej nie zawsze jest zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wyjaśnijmy więc, co to jest dokładnie. Franszyza integralna, zwana inaczej* warunkową*, określa kwotę, do której ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkodę. W przypadku gdy wartość szkody przekroczy taką kwotę, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w całości.

Franszyza integralna wpisywana jest do umowy ubezpieczenia po to, by nie trzeba było likwidować drobnych szkód. Chodzi głównie o to, że koszt likwidacji często przekracza wysokość takiej szkody. Jak to wygląda w praktyce? Wyobraźmy sobie, że franszyza integralna ma wartość 100 zł, a szkodę wyceniono na 80 zł. W takiej sytuacji odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Weźmy drugi przykład. Jeśli franszyza integralna ma, tak samo jak poprzednia, wartość 100 zł, a szkoda wynosi np. 150 zł, to odszkodowanie będzie wypłacone w całości. Może też się zdarzyć, że wysokość franszyzy jest określona procentowo. Jeśli np. suma ubezpieczenia wynosi 30.000 zł, a wartość szkody to 200 zł, to w takiej sytuacji ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Franszyza integralna – kwotowa lub procentowa

Jak widać franszyza może być ustalona albo kwotowo, albo procentowo. Zdarzają się też formy mieszane, jednocześnie kwotowa i procentowa. Umowa może więc np. zawierać zapis, że franszyza obejmuje 10 proc. wysokości odszkodowania, ale nie więcej niż 500 zł.

bEIFaEyl

Franszyza integralna nie jest tym samym co udział własny. Ten odnosi się bowiem przede wszystkim do franszyzy redukcyjnej.

Franszyza integralna a autocasco

Jeśli kupujemy ubezpieczenie autocasco, warto dowiedzieć się, jaka jest wysokość franszyzy integralnej. Jeśli bowiem szkoda będzie miała niższą wartość niż ta określona jako franszyza integralna, to firma ubezpieczeniowa nie wypłaci w ogóle odszkodowania, pomimo że szkoda została zakwalifikowana do ubezpieczenia. Sporo firm ubezpieczeniowych rezygnuje z umieszczania w umowie ubezpieczenia zapisów o franszyzie integralnej. Wszystko dlatego, by być bardziej konkurencyjnym na dość wymagającym rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

bEIFaEyG
KOMENTARZE
(0)