Notowania

Ile można dorobić na emeryturze?

Emerytura to świadczenie wypłacane osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, a także przepracowały określony czas. Czy emeryt lub rencista może dorobić do emerytury?

Podziel się
Dodaj komentarz
(PIOTR KAMIONKA/REPORTER/EAST NEWS)
Jeśli osoba na emeryturze chce dorabiać, musi mieć śwadomość, że obowiązują limity dorabiania

Żeby uzyskać świadczenie emerytalne należy najpierw osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, a 65 dla mężczyzn) i mieć określony czas, który już przepracował. Emerytura to świadczenie, które ma gwarantować środki finansowe, ze względu na to, że w określonym wieku zmniejsza się efektywność ich pracy, a przez to szansa osiągania sporych dochodów. Emeryturę wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie comiesięcznego świadczenia. Emeryt, który ma jeszcze siły i ochotę, by pracować, może to robić, będąc na emeryturze. Jest jednak ograniczony limitem dorabiania. Limit ten zmienia się co trzy miesiące. Najnowszy obowiązuje do listopada 2018 roku.

Czy prawo pozwala emerytom dorobić do emerytury?

Zgodnie z zasadami prawa emeryt może dorabiać. Nie każdy jednak emeryt może podejmować dodatkową pracę. Emeryt to osoba, która osiągnęła wiek emerytalny w wieku 60 lat dla kobiet, a 65 lat dla mężczyzn. Wyjątkiem przewidziano dla osoby pobierającej wcześniejszą emeryturę. W takiej sytuacji mamy do czynienia z limitu przychodów. Limit taki decyduje o tym, że emerytura może być zawieszona albo zmniejszona.

ZUS może zawiesić albo zmniejszyć emeryturę, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rentę spowodowaną niezdolnością do pracy.

Jakie są limity dorabiania dla emerytów?

Na to jaki, będzie limit dorabiania, wpływa przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Jego wysokość ogłaszana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Jeśli to, co zarobi emeryt, przekracza 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to emerytura jest zmniejszana. Jeśli zarobek jest wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to będzie ona zawieszana.

W drugim kwartale 2018 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4521,08 zł. Znaczy to, że od 1 września 2018 r. jeśli emeryci i renciści dorobią miesięcznie nie więcej niż:

  • 3 164,80 zł brutto – to nie będzie zmniejszone świadczenie;
  • od 3 164,80 zł do 5877,40 zł brutto – świadczenie będzie zmniejszone;
  • powyżej 5 877,40 zł brutto – ZUS zawiesi emeryturę lub rentę.

ZUS ma prawo do zawieszenia albo zmniejszenia świadczenia emerytalnego, w sytuacji, gdy emeryt otrzymuje przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło, lub prowadząc działalność gospodarczą. Zawieszenie lub obniżenie świadczenia może być zastosowane, jeśli wynagrodzenie otrzymuje się za zasiadanie w radzie nadzorczej.

Kiedy ZUS nie zmniejszy lub zawiesi emerytury?

Limit przychodów nie dotyczy tych osób, które przekraczają 60 lat (kobiety), i 65 w przypadku mężczyzn i również w sytuacji:

  • gdy korzystają z renty inwalidzkiej, która należy się w związku z tym, że osoba taka przebywała w obozie;
  • korzysta z renty przysługującej inwalidzie wojskowemu;
  • mają prawo skorzystania z emerytury częściowej.

Obowiązki emeryta

Osoba, która jest w sytuacji, że pobiera wcześniejszą emeryturę, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia ZUS-u o tym, że podejmuje dodatkową pracę zarobkową. Jest też zobowiązana do poinformowania ZUS-u o tym, jak dochód z tej pracy uzyskuje. Emeryt lub rencista musi także przekazać ZUS-owi informację o tym, jaki był łączny dochód osiągnięty w ubiegłym roku.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
28-12-2018

JanOgraniczenie możliwości dorabianie powoduje źe ludzie uciekają w szarą strefę. Państwo traci ale widocznie o to chodzi

28-12-2018

ktosikOj dzieci, dzieci, czytacie i nic nie rozumiecie. Ograniczenia w zarabianiu nie dotyczą emerytów, kobiet 60 lat, mężczyzn 65 lat, dotyczą natomiast … Czytaj całość

28-12-2018

BłażejDlaczego nie piszecie że nie wszystkich to dotyczy bo są lepsi i gorsi obywatele.

Rozwiń komentarze (4)