Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Koszty operacyjne. Co należy do nich zaliczyć?

Koszty operacyjne są kosztami związanymi bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Dowiedz się jak liczyć koszty operacyjne, co się na nie składa i od czego zależą?

Podziel się
Dodaj komentarz
(EAST NEWS)

Zgodnie z definicją kosztami są wszystkie zmniejszenia korzyści ekonomicznych albo zwiększenie zobowiązań i rezerw, które mogą doprowadzić do tego, że zmniejszą się kapitały własne albo zwiększy się jego niedobór. To zwiększenie niedoboru nie może być spowodowane wycofaniem środków przez udziałowców albo właścicieli.

##Co zaliczamy do kosztów operacyjnych?

Kosztami operacyjnymi będą wszystkie koszty, które ponosimy w związku z działalnością podstawową. Chodzi tutaj zarówno o koszty, które są związane z wartością produktów, ale i z kosztami bieżącej działalności. Kosztami operacyjnymi są więc:

  • Koszty materiałów i energii (zarówno elektrycznej, jak i cieplnej oraz woda, paliwa itd.).
  • Koszty najmu, remontów, transportu, usług bankowych, porządkowych.
  • Niektóre podatki, które są kosztem (np. podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy albo VAT należny, od usług importu, a także opłaty skarbowe, notarialne).
  • Wynagrodzenia, które są wypłacane z umowy o pracę, zlecenie, umowy o dzieło albo innej.
  • Świadczenia na rzecz pracowników. Chodzi tutaj np. o składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, koszty szkoleń dla pracowników itd.
  • Amortyzacja.
  • Wartość sprzedanych towarów i materiałów.

##Pozostałe koszty operacyjne

Mamy jeszcze pojęcie pozostałych kosztów operacyjnych. Takie koszty nie są związane bezpośrednio z przedsiębiorstwem, co istotne, nie wiążą się w ogóle z podstawowym zakresem działania jednostki. Pozostałe koszty operacyjne są efektem podejmowania konkretnych czynności. Wyznacznikiem takich kosztów jest to, że są one bardzo różnorodne. Różny może też być wachlarz możliwości, w których takie koszty powstają. Pozostałymi kosztami operacyjnymi mogą więc być np. sprzedane składniki majątku trwałego, odszkodowania i kary,* koszty postępowań sądowych*, darowizny albo nieściągalne wierzytelności.

Pozostałe koszty operacyjne to m.in. wartość sprzedanych składników majątku trwałego, strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, zapłacone odszkodowania i kary, koszty postępowania sądowego, przekazane darowizny, przedawnione, umorzone lub nieściągalne wierzytelności.

Mówiąc o kosztach sprzedanych produktów i materiałów, musimy uwzględnić koszt wynikający z wytworzenia konkretnego towaru, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszt sprzedaży, koszty zarządu. Pozycja kosztowa to również* koszty finansowe*. Zaliczamy do nich odsetki, nadwyżki różnic kursowych nad dodatnimi. To, co możemy zaliczyć do odpowiedniej kategorii kosztów, określa ustawa o rachunkowości. Stosowane jest ona do przedsiębiorstw, które swoją siedzibę mają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi tutaj o spółki handlowe, spółki cywilne i inne osoby prawne, a także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, spółki partnerskie, a także spółdzielnie socjalne, gdy ich przychody netto ze sprzedaży nie są wyższe niż 1.200.000 euro. W takim wypadku osoby te jeszcze przed rozpoczęciem roku obrotowego muszą zawiadomić o tym urząd skarbowy w sprawie opodatkowania
podatkiem dochodowym.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz