Notowania

Przejdź na

Nota księgowa – wzór

Zdarza się, że transakcja, która jest dokonywana między podmiotami, nie jest dokumentowana fakturą. Czasem wystarczy wystawić notę księgową, zwaną inaczej także notą obciążeniowo-uznaniową.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Gina Sanders/Fotolia)
Zdarzają się sytuacje, gdy transakcję zamiast fakturą można udokumentować notą księgową

Jak wystawić notę księgową?

Nota księgowa może być stosowana, gdy chcemy udokumentować transakcje niepodlegające podatkowi VAT. Może to być np. sytuacja, gdy obciążamy dłużnika odsetkami lub karą umowną za to, że płatność nie została uregulowana w terminie.

Nota księgowa to nie to samo co nota korygująca.

Nota księgowa – wzór

Nota księgowa ma zasady związane z jej wystawianiem, korygowaniem i wzorem, które powinny być zapisane w przepisach wewnętrznych danej jednostki. Nie ma bowiem ogólnie obowiązujących przepisów, które regulowałyby tę kwestię. Dlatego ustala to kierownik zgodnie z polityką rachunkowości danej jednostki.

Nota księgowa powinna zostać wystawiona w przynajmniej dwóch takich samych egzemplarzach. Jeden egzemplarz noty księgowej wysyła się do kontrahenta albo pracownika, drugi zostaje w dokumentach księgowości. W niektórych firmach nota księgowa jest przygotowywana nawet w trzech egzemplarzach. Wówczas dodatkowy dokument jest odsyłany do właściwej komórki merytorycznej.

Aby nota księgowa mogła być uznana za dokument księgowy, zostać musi podpisana przez osobę ją wystawiającą, jak i tego, kto ją sprawdzi oraz kierownika jednostki lub inną osobę upoważnioną.

| NOTA KSIĘGOWA | NR |
| --- | --- |
| Data wystawienia: | Termin płatności: |
| Metoda płatności: | ORYGINAŁ |
L.P. Obciążyliśmy Waluta Treść Uznaliśmy Waluta

Razem: ........................

Słownie: ...................................................................................................................................................

| ........................................................... (wystawca) | ........................................................... (adresat) |
| --- | --- |


| NOTA KSIĘGOWA | NR |
| --- | --- |
| Data wystawienia: | Termin płatności: |
| Metoda płatności: | KOPIA |
L.P. Obciążyliśmy Waluta Treść Uznaliśmy Waluta

Razem: ........................

Słownie: ...................................................................................................................................................

| ........................................................... (wystawca) | ........................................................... (adresat) |
| --- | --- |

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz