Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Podatek na zasadach ogólnych. Na czym polega?

0
Podziel się:

Podatek na zasadach ogólnych to najpopularniejsza formuła rozliczeń podatkowych. Jeśli wybierzemy ten sposób prowadzenia biznesu, będziemy mogli skorzystać z wszystkich dostępnych ulg podatkowych.

Wybraną formę opodatkowania oznacza się w formularzu CEIDG-1
Wybraną formę opodatkowania oznacza się w formularzu CEIDG-1 (pixabay.com / stevepb / CC0)

Podatek na zasadach ogólnych – jedna z form opodatkowania

Forma opodatkowania decyduje w dużej mierze o tym, jaki podatek ostatecznie zapłacimy. To jak będziemy się rozliczać, czyli jaką formę opodatkowania wybierzemy, jest podstawową kwestią, którą musimy wziąć pod uwagę już na etapie tworzenia firmy. Przedsiębiorca może wybrać rozliczenia podatku na zasadach ogólnych, rozliczenie podatkiem liniowym, rozliczenie kartą podatkową albo ryczałtem.

Decyzja ta ważna jest o tyle, że wybór formy opodatkowania ma wpływ na to, w jaki sposób wyliczamy podatek dochodowy, a tym samym ile ostatecznie zapłacimy. Wybór firmy opodatkowania będzie też miał wpływ na to, w jaki sposób będziemy podatek rozliczać. To znaczy jakich formalności będziemy musieli dopełnić i czy będziemy mogli skorzystać z ulg i odliczeń, czy nie.

Formę opodatkowania trzeba zaznaczyć w formularzu CEIDG-1, który składamy przy zakładaniu firmy.

Podatek na zasadach ogólnych – zalety

Podatek na zasadach ogólnych jest najpopularniejszą formą rozliczeń. Wszystko dlatego, że jest najbardziej dostępny. Wysokość podatku to określony procent dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty.

W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych mamy do czynienia z dwiema stawkami podatku: 18 proc. (w przypadku dochodów niższych niż 85 528 zł) i 32 proc., gdy dochód przekracza tę kwotę. Pamiętać należy, że 32 proc. płaci się od nadwyżki ponad 85 528 zł, a nie od całości dochodu.

Gdy mówimy o rozliczeniu na zasadach ogólnych, to wśród zalet tego rozwiązania warto wymienić:

  • możliwość skorzystania z wszystkich ulg podatkowych;
  • możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem;
  • możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Przedsiębiorca, który wybrał podatek rozliczany na zasadach ogólnych, musi prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Księga przychodów i rozchodów to model prowadzenia rozliczeń przedsiębiorców.

Zaliczka na podatek dochodowy przy rozliczeniu na zasadach ogólnych

Jeśli przedsiębiorca korzysta z zasad ogólnych, musi ustalić podstawę opodatkowania. Stanowi ją przychód pomniejszony o koszty. Zaliczka obliczana jest od dochodu narastająco od początku roku. Od przychodu odejmujemy wtedy opłacone składki ZUS, a także koszty uzyskania przychodu.

W przypadku gdy wyliczamy podstawę opodatkowania, to musimy zaokrąglić ją do pełnych złotych. Wyliczoną kwotę mnożymy przez 18 proc. Potem pomniejszamy o kwotę, która zmniejsza podatek (to 556,02). Podatek obniżany jest też przez składki na ubezpieczenie zdrowotne. To 7,75 proc. podstawy wymiaru składki. Na koniec wynik tych obliczeń zmniejszamy o sumę zaliczek, które zostały zapłacone w poprzednich okresach.

Kiedy opłacać zaliczki na podatek

Przy wybraniu podatku na zasadach ogólnych opłaca się go co miesiąc lub co kwartał. W pierwszym wypadku podatek płacimy do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W rozliczeniach kwartalnych płacimy na koniec każdego kwartału. W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych nie trzeba wypełniać formularzy. Wystarczy, że na zakończenie roku podatkowego, złożymy PIT-36. Mamy na to czas do 30 kwietnia.

podatki
działalność gospodarcza
KOMENTARZE
(0)