Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Renta rodzinna. Komu przysługuje?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 25 lat. Jeśli dziecko jest studentem i skończyło już 25 lat, to prawo do otrzymywania renty trwa do ukończenia tego konkretnego roku studiów.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Piotr Kamionka/REPORTER)
Renta rodzinna to świadczenie przysługujące po śmierci bliskiej osoby, która odpowiadała za utrzymanie

Jeśli rodzic w chwili śmierci miał ustalone prawo do pobierania emerytury albo renty związanej z niezdolnością do pracy, to dzieci mogą pobierać rentę rodzinną. Takie świadczenie przysługuje również w sytuacji, gdy zmarły rodzic korzystał z zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Renta rodzinna dla dzieci

Do pobierania renty upoważnione są dzieci biologiczne i adoptowane. Dzieci mogą pobierać rentę rodzinną do momentu ukończenia 16 lat lub ukończenia nauki w szkole. Nie może to być jednak dłużej niż to momentu, gdy skończą 25 lat. Jeśli dziecko studiuje i ukończyło wspomniane 25 lat, to może pobierać rentę rodzinną do zakończenia tego konkretnego roku studiów. Jest jednak wyjątek. Renta rodzinna nie będzie wypłacona w takim przypadku, jeśli student skończył 25 lat, a żeby zakończyć edukację, musi odbyć więcej niż rok nauki.* Celem renty rodzinnej* wypłacanej do czasu ukończenia nauki jest pomoc dzieciom, których rodzice zmarli, w podjęciu zatrudnienia.

Renta rodzinna przysługuje też wnukom i rodzeństwu, a także innym dzieciom, które zostały przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletniości. Trzeba jednak spełnić określone warunki. Przede wszystkim być traktowane jak własne dzieci a poza tym przyjęcie na wychowanie musi nastąpić najpóźniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego. Takie ograniczenie nie występuje, jeśli ubezpieczony zmarł w następstwie wypadku.

Renta rodzinna przysługuje również wdowie lub wdowcowi, jeśli w chwili śmierci ubezpieczonej ukończyli 50 lat. Z renty rodzinnej mogą skorzystać też rodzice, w przypadku śmierci dziecka, które ich utrzymywało. W takim wypadku również muszą oni ukończyć 50 lat lub być niezdolnym do pracy.

Świadczenie nie przysługuje w razie śmierci partnera z konkubinatu.

W przypadku gdy renta rodzinna przyznana jest krewnemu zmarłej osoby, bo ta jest niezdolna do pracy, to w sytuacji, gdy stan takiej osoby się poprawi i będzie zdolny do pracy, nie będzie mógł pobierać renty rodzinnej. Gdy w ciągu 18 miesięcy na nowo będzie niezdolny do pracy, to odzyska prawo do renty.

Kiedy przysługuje renta rodzinna?

O rentę rodzinną można starać się w następujących sytuacjach:

  • Zmarły pobierał emeryturę lub rentę.

W takim wypadku nie ma wątpliwości, że świadczenie się należy.

  • Zmarły nie pobierał emerytury lub renty, ale miał do niej prawo.

W takiej sytuacji rodzina będzie musiała udowodnić, że świadczenie może otrzymać. Jak to zrobić? Trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające, że osoba zmarła osiągnęła wiek, i miała odpowiedni staż, który uprawniał ją do otrzymania takiego świadczenia z ZUS.

  • Zmarły otrzymywał świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

Taki wariant powoduje, że ZUS uznaje, że zmarły spełnił warunki, by otrzymać rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oszacuje, jaka byłaby wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy i na tej podstawie wyliczy rentę rodzinną.

Jeśli osoba jednocześnie spełnia warunki do otrzymania renty rodzinnej albo emerytury lub renty, jak i świadczenia przedemerytalnego, to może skorzystać tylko z jednego świadczenia. W takiej sytuacji warto wybrać to, które wynosi najwięcej. Jeśli osobie przysługuje renta rodzinna i socjalna, a ta pierwsza przekracza dwukrotność najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, to wtedy nie można pobierać* renty socjalnej*. Jeśli jednak renta rodzinna jest niższa, to przysługują oba świadczenia. Ich suma nie może być jednak wyższa niż 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
02-03-2019

xxxRentę rodzinną można też pobierać bez względu na wiek w przypadku gdy jest się osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności … Czytaj całość

02-03-2019

xxxTylko niestety większość urzędasów nie ma o tym pojęcia i klepia standardowa formułę wdowcom i uczącym się do 25 roku

Rozwiń komentarze (2)