Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

Rozwiązanie umowy o pracę – wzór dokumentu

0
Podziel się

Zakończenie stosunku pracy to rozwiązanie umowy o pracę. Umowa, na podstawie której pracownik był zatrudniony, wymaga swojego rozwiązania. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z wielu powodów leżących zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

W wypowiedzeniu umowy o pracę należy zawrzeć m.in. przyczynę rozwiązania stosunku pracy
W wypowiedzeniu umowy o pracę należy zawrzeć m.in. przyczynę rozwiązania stosunku pracy (Unsplash/CC0 Public Domain/pixabay)
bEqAVqwR

Kodeks pracy określa dokładnie sposoby rozwiązania umowy o pracę. Taką umowę można rozwiązać na kilka sposobów. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron albo jako rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Umowa taka może zostać zawarta poprzez oświadczenie jednej ze stron bez okresu wypowiedzenia, a także z upływem czasu, na jaki zawarta była umowa.

Rozwiązanie umowy o pracę a okres wypowiedzenia

Zachowanie okresu wypowiedzenia jest powiązane z tym, z jakiego powodu następuje rozwiązanie umowy o pracę. Najpopularniejsze są dwa sposoby rozwiązanie umów: rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Porozumienie stron to sposób, który jest dobry dla obu stron. Nie trzeba bowiem stosować okresu wypowiedzenia, nie trzeba też podawać przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Pracodawca oraz pracownik na mocy porozumienia podają odpowiadający obu stronom termin zakończenia umowy. W tym wypadku okres wypowiedzenia ma więc ustaloną wspólnie długość.

bEqAVqwT

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Jeżeli to pracodawca wypowiada umowę pracownikowi, zgodnie z Kodeksem pracy obowiązują go ustalone odgórnie okresy wypowiedzenia. Długość tego czasu jest zależna od długości zatrudnienia.

Wzór rozwiązania umowy o pracę

.....................................

(miejscowość i data)

bEqAVqwZ

................................

................................

................................

(dane pracodawcy)

bEqAVqxa

.................................

.................................

.................................

(dane pracownika)

bEqAVqxb

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ............................r. (data podpisania umowy) w ...................................... (miejscowość podpisana umowy)

pomiędzy....................................................................................................................................

(pełna nazwa pracodawcy)

bEqAVqxc

a .................................................................................................................................................

(imię i nazwisko pracownika)

Z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upływa dnia .................................r.

Przyczyną wypowiedzenia jest: ......................................................................................................................................................................................................................

Jednocześnie informuję, że przysługuje Panu/ Pani, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy .....................................................................................................................w terminie 7 dni

(nazwa Sądu Rejonowego- Sądu Pracy właściwego dla stosunku pracy) od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z poważaniem

.........................

(podpis pracodawcy)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

.....................................................

(podpis pracownika)

bEqAVqxu
KOMENTARZE
(0)