Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Sprzedaż środka trwałego

0
Podziel się:

Jeśli środek trwały nie jest już w firmie, można go sprzedać. W takiej jednak sytuacji kwotę, którą uzyskaliśmy ze sprzedaży, musimy zaliczyć zaliczyć do przychodów firmowych? Czy to oznacza, że trzeba od tego zapłacić podatek?

Do najczęściej sprzedawanych środków trwałych należą samochody
Do najczęściej sprzedawanych środków trwałych należą samochody (East News)
bESjZdGt

Środki trwałe

Jeśli środki trwałe nie są już potrzebne w firmie, przedsiębiorca może dokonać ich likwidacji. Jeśli środek trwały nie jest potrzebny, ale nadal działa, da się go sprzedać jako element majątku firmowego. W takiej sytuacji kwota ze sprzedaży musi być zaliczona do przychodów firmowych. Różnica między sprzedażą środka trwałego a jego likwidacją, polega na tym, że w tym pierwszym przypadku firma uzyskuje przychód.

W zakresie księgowości likwidacja a sprzedaż jest wpisywana do ksiąg w ten sam sposób. Różnica polega jednak na tym, że oprócz kosztu likwidacji wykazujemy w przypadku sprzedaży przychód.

bESjZdGv

Jest to o tyle wyjątkowa sytuacja, że przedsiębiorcy zwykle uzyskują przychody z raczej ze sprzedaży towarów albo świadczenia usług. Gdy sprzedajemy środek trwały, kończy się czas amortyzowania tego środka. Trzeba go też wyłączyć z ewidencji środków trwałych.

Sprzedaż samochodu jako środka trwałego

Jednym z najczęściej sprzedawanych środków trwałych jest samochód. W przypadku sytuacji sprzedaży, jako koszt zaliczyć można niezamortyzowaną część. Mamy z tym do czynienia niezależnie od tego, czy w związku z tym wyjdzie nam strata, czy zysk.

W przypadku sprzedaży środka trwałego trzeba to potwierdzić fakturą. Dla płatników VAT wymaga to opodatkowania odpowiednią stawką. Sprzedając środek trwały, nie potrzebujemy spisywać umowy.

bESjZdGB

Wycofanie środka trwałego na cele osobiste

Weźmy jednak pod uwagę sytuację, że podatnik najpierw wycofuje środek trwały na cele osobiste, a potem go sprzedaje. Jeśli sprzedaż została dokonana przed upływem sześciu lat od momentu, w którym nastąpiło wycofanie składnika majątku, to przychód ze sprzedaży jest przychodem z działalności gospodarczej. Innymi słowy, zachowujemy się tak, jakby środek trwały należał do firmy. Jeśli środek trwały sprzedano po 6 latach, to taka transakcja nie ma wpływu na podatek dochodowy. Sprzedaż środków trwałych na cele osobiste, obie strony spisują umowę kupna-sprzedaży.

Jak księgować sprzedaż środka trwałego?

Różne standardy rachunkowości wiążą się z koniecznością prezentowania sprzedaży i likwidacji środków trwałych w różnych formach. Najczęściej chodzi tu o ich prezentację w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.

W sytuacji, gdy środek trwały nie został do końcazamortyzowany, to część niezamortyzowaną zaliczamy do koszty, a przychód ze sprzedaży, jest przychodem firmy.

bESjZdGC

Podatek przy sprzedaży środka trwałego

W przypadku sprzedaży środka trwałego pojawia się przychód, który podlega opodatkowaniu. Wartość przychodu wynika z faktury wystawianej przy sprzedaży. Ważne, żeby wartość była zbliżona do wartości rynkowej. W przeciwnym razie urząd skarbowy może stwierdzić, że doszło do celowego uszczuplenia podatku.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, wynik finansowy ze sprzedaży środków trwałych wykazywany jest jako odrębna pozycja w rachunku zysków i strat, w sekcji pozostałych przychodów albo kosztów operacyjnych. W tej pozycji wykazujemy wynik wszystkich transakcji związanych ze sprzedażą środków trwałych, które były zrealizowane w danym roku.

Wynik ze sprzedaży środka trwałego to różnica między przychodami uzyskanymi ze sprzedaży a wartością netto sprzedanego środka trwałego oraz kosztami sprzedaży i demontażu.

bESjZdGW
KOMENTARZE
(0)