Notowania

Ulgi na dzieci

Ulga na dzieci, zwana również ulgą prorodzinną, przysługuje tym pracownikom, którzy wychowują dzieci. Jak skorzystać z tego przywileju? Dowiesz się z naszego poradnika.

Podziel się
Dodaj komentarz
Ulgi na dzieci mogą przysługiwać rodzicom lub opiekunom

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Ulga prorodzinna jest przeznaczona dla tych podatków, którzy rozliczają swoje podatki według skali podatkowe, a zeznania roczne składają na druku PIT-36 lub PIT-37.

Ulga podatkowa przysługuje nie tylko rodzicom biologicznym. Mogą z niej skorzystać też rodzice zastępczy, a także opiekunowie prawni, o ile dziecko, na które brana jest ulga, mieszka z nimi.

Ulgę prorodzinną można odliczyć na dzieci:

  • małoletnie;
  • na dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny albo socjalną rentę;
  • dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia i wciąż się uczą albo lub studiują, i nie osiągnęły dochodu wyższego niż 3 089 zł.

Jeśli dzieci otrzymują rentę, to nie wlicza się ona do dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi. Podobnie jak dochodów dzieci niepełnoletnich. Limit w wysokości 3089 zł obowiązuje jedynie dzieci pełnoletnie.

Żeby mieć prawo do ulgi, rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą zarabiać więcej niż 56 000 zł w przypadku jednego rodzica (gdy jest poza związkiem małżeńskim) lub 112 000 zł, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie. Limit dochodowy dla osoby, która samotnie wychowuje dziecko, wynosi 112 000 zł. By podatnik mógł być uznany za takiego, który wychowuje samotnie dziecko, czyli aby mógł on podlegać limitowi dochodów 112 000 zł, musi on faktycznie sam wychowywać dziecko i być panną lub kawalerem, wdową lub wdowcem, rozwodnikiem albo osobą, której małżonek został osadzony w więzieniu.

Na drugie i kolejne dziecko ulga przysługuje niezależnie od tego, jaki dochód wykazują rodzice.

Wysokość ulgi na dzieci

Rodzice wychowujący jedno dziecko, którzy spełniają wszystkie wymienione wcześniej warunki, mogą odliczyć 92,67 zł miesięcznie. Maksymalna roczna kwota do odliczenia wynosi 1112,04 zł. Rodzice, którzy wychowują dwoje dzieci, za każde dziecko mogą odliczyć po 92,67 zł miesięcznie (czyli maksymalnie po 1112,04 zł na każde dziecko rocznie).

W przypadku trójki dzieci, odliczenie na pierwszą dwójkę to 92,67 zł miesięcznie na każde (po 1112,04 zł rocznie), a na trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie – co daje maksymalną kwotę 2000,04 zł rocznie. Ci, którzy wychowują czworo (lub więcej dzieci) mogą odliczyć po 92,67 zł (po 1112,04 zł rocznie) na dwoje pierwszych dzieci, 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko i 225 zł (2700,00 zł rocznie) na czwarte (i każde kolejne) dziecko.

Ulga na dziecko może być wyliczona również za te miesiące, w których dziecko zakończyło naukę lub osiągnęło wiek, który powoduje, że traci się prawa do odliczenia od podatku.

Jak rozliczyć ulgę na dzieci?

Żeby skorzystać z ulgi na dziecko wystarczy dołączyć do zeznania PIT-36 lub PIT-37 specjalny formularz PIT/O. W przypadku, gdyby jednak podatnik został skontrolowany przez urzędników, to na żądanie organów podatkowych podatnik będzie musiał przedstawić dokumenty, które potwierdzają jego prawa do odliczenia.

Za mało podatku do odliczenia pełnej kwoty ulgi

Jeśli okaże się, że w danym roku podatek będzie zbyt mały, i zabraknie go do odliczenia całej ulgi, rodzice mogą odliczyć brakującą kwotę dodatkowo w następnym roku. Kwota tej niewykorzystanej ulgi, nie może jednak być wyższa niż łączna kwota zapłaconych składek na podlegające odliczeniu ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Kiedy nie przysługuje ulga na dzieci?

Ulga podatkowa nie będzie przysługiwała, jeśli dzieci podatników:

  • prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19 proc. stawką podatku, ryczałtem ewidencjonowanym lub podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym;
  • wstąpiły w związek małżeński;
  • przebywają w placówce, która zapewnia całodniowe utrzymanie.
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz